h-06.png

У ТОКУ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДВА РЕЗЕРВОАРА У КОЊУХУ И ГЛОБАРУ

Поред изградње црпне станице и резервоара у Петини и резервоара и хидрофорског постројења у Пољацима, крајем октобра ове године ЈКП „Водовод-Крушевац“ је започео и изградњу три објеката потребних за водоснабдевање у Коњуху, Глобару и Љубави.

Тренутно се изводе грађевински радови на изградњи резервоара запремине 250 кубика за Коњух и 150 кубика за Глобаре, као и црпне станице Љубава.

Финансијска средства за изградњу ова три објекта обезбеђена су из буџета Републичке дирекције за воде и ЈКП „Водовод-Крушевац“ и то око 11.956.000 динара за Коњух, 9.908.000 динара за Глобаре и 5.500.000 динара за Љубаву. Извођач радова је „Пројект-градња“ из Крушевца.

За наредну се планира изградња црпне станице, хидрофорског постројења и резервоара Лазаревац, резервоара Љубава, као и завршетак секундарне мреже како би се и тај систем у блиској будућности пустио у рад за које ће бити опредељено око 30.000.000 динара, што значи да ће се током 2021.године интензивно радити у селима преко Мораве.

Globare 1612 1   Globare 1612 2
Konjuh 1612 1   Konjuh 1612 2
Konjuh 2311 1   Konjuh 2311 2

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти