h-05.png

Првобитна концепција снабдевања пијаћом водом из реке Западне Мораве напуштена је по изградњи Постројења за пречишћавање и кондиционирање воде капацитета 650 l/s у Мајдеву, као и магистралног цевовода DN1000 Мајдево-Крушевац у дужини од 20 km. Ово постројење се снабдева сировом водом из акумулационог језера Ћелије, а од 2014. године урађена је реконструкција Фабрике воде у смислу техничко-технолошке модернизације и повећања капацитета постројења на 1.000 l/s.

Да би се реализовала идеја о Регионалном систему водоснабдевања Расинског округа,90-их покренуте су велике инвестиционе активности на обезбеђењу довољних количина квалитетне пијаће воде.Усвојеним Међуопштинским договорима, предвиђено је да здраву пијаћу воду са Постројења у Мајдеву треба да добију општине Ћићевац и Варварин, док се општине Александровац и део општине Трстеник већ снабдевају из система....

За обезбеђење водоснабдевања општинa Ћићевaц и Варварин, још 1994. године започета је изградња магистралних цевовода којом би се вода транспортовала од Крушевца према овим општинама. За реализацију ових објеката била су потребна велика финансијска средства, а обезбеђена су од стране општина Ћићевац и Варварин, Града Крушевца, а највећим делом од стране републичких Министарстава. Градња је трајала дуго, и коначно магистрални цевоводи су завршени крајем 2016. године. Практично, општина Ћићевац је почела да користи здраву пијаћу воду са система „Ћелије“ почетком 2017. године, док општина Варварин још увек није прикључена на систем. Изградњом магистралних цевовода ЈКП „Водовод-Крушевац“ је испунио све услове да прерасте у регионални водовод и омогући континуалну испоруку пијаће воде околним општинама, у којој се разматра и могућност довођења здраве пијаће воде са система „Ћелије“ и до групе насеља у општини Трстеник која се налази на левој обали реке Западне Мораве.

У склопу Регионалног система водоснабдевања, на основу Генералног пројекта регионалног система „Ћелије“, изграђен је и резервоар у насељеном месту Липовац на магистралном цевоводу који иде са Постројења за прераду воде испред водоводног система Крушевца. Улога резервоара је изузетно велика, омогућава миран, континуиран рад Постројења за прераду воде, одржава константан притисак воде у систему без обзира на промене у потрошњи и користи се у дистрибуцији воде ка другим општинама које су прикључене водосистем „Ћелије“.

У наредном периоду предстоји и реализација још једног пројекта у оквиру Регионалног система водоснабдевања, а то је даљински надзор и управљање како би се из једног центра пратио рад целог система и према потреби правовремено реаговало.

У садашњим условима пословања постоји Регионални систем водоснабдевања Расинског округа са следећим објектима:

-          Акумулација „Ћелије“ као извориште сирове воде;

-          Магистрални цевовод сирове воде од акумулације „Ћелије“ до Постројења за прераду воде дужине 2,5 километра;

-          Постројење за прераду воде за пиће у Мајдеву капацитета 1.000 l/s;

-          Магистрални цевовод Ø1000 од Постројења до мерно-регулационог блока у Липовцу (резервоар у Липовцу) дужине 19 km;

-          Магистрални цевовод Ø1000, Ø600, Ø400 у купној дужини од преко 30 km, од мерно-регулационог блока у Липовцу до Општина Ћићевац и Варварин;

-          Дистрибутивни водоводни системи Града Крушевца, Општина Ћићевац и Варварин, општине Александровац и дела општине Трстеник.

Подаци казују да је у периоду од 1984. до данас водоводна мрежа знатно проширена у свим правцима, тако да је данас њена дужина достигла преко 850 km, са које се напаја близу 120.000 становника.

У току су активности на реализацији изградње водоводног система у више сеоских насеља на територији града Крушевца:

- Велика Ломница и Буци;

- Коњух, Љубава, Лазаревац, Коморане и Глобаре;

- Дворане, Петина, Пољаци, Ловци и Здравиње;

На територији града Крушевца од 101 насељеног места (укључујући и град) на систем водоснабдевања „Ћелије“ тренутно је прикључено 67 насељених места, а у наредне две године овој групацији прикључиће се још 12, што значи да ће воду са система „Ћелије“ имати преко 95 одсто домаћинстава на територији града Крушевца.

Што се тиче довођења здраве пијаће воде са система ''Ћелије'' за регију Ђунис – Каоник – Позлата – Сушица – Црквина – Јошје реализација пројекта у вези изградње резервоара, црпних станица, хидрофорских постројења и магистралног цевовода из правца Крушевца би требала да буде у периоду од наредне три године због разуђености и дужине водоводног система. Такође, Водовод је преузео активности које се односе на преузимање сеоских водовода, односно на управљање, одржавање и коришћење сеоских система у овом региону, чија је иницијатива отпочета крајем прошле године.У плану су и пројекти на санацији изворишта и реконструкцији постојеће мреже у селима поред Рибарске реке, чиме ће се знатно побољшати и стабилизовати водоснабдевање за ових пет села: Рибаре, Росица, Зубовац, Мало Крушинце и Гревци.

Такође, током 2020. године вршило се евидентирање прикључака и снимање и уцртавање мреже у насељеним местима Беласица, Мала Река, Зебица, Велико Крушинце, Срндаље и Велики Шиљеговац. Овај део посла је сада у фази озакоњења постојећих водоводних система у овим местима, након чега ће уследити потписивање уговора о предаји односно о преузимању на управљање, одржавање и коришћење сеоских система у овом региону.

У ОПШТИНИ ЋИЋЕВАЦ ВОДА ЗА ПИЋЕ ХЕМИЈСКИ И БИОЛОШКИ ИСПРАВНА – ВОДОСНАБДЕВАЊЕ СТАБИЛНО

По саопштењу Завода за јавно здравље Крушевац, вода за пиће на територији општине Ћићевац је од јуче (13.04.2021.године) хемијски и биолошки исправна и може се користи за пиће и припремање хране. Стручно мишљење о исправности воде за пиће у општини Ћићевац, Завод за јавно здравље саопштио је након резултата анализа узастопних узорака воде узиманих од 6. до 8. априла.

ЈКП “ВОДОВОД КРУШЕВАЦ” ПРЕУЗЕО СЕОСКЕ ВОДОВОДЕ

Дана 26.03.2021.године у Градској управи су потписани Уговори о давању на коришћење, управљање и одржавање сеоског водовода за насељена места: Велики Шиљеговац, Срндаље, Мала Река, Беласица, Крушинце и Зебица. Уговоре су потписали градоначелник Јасмина Палуровић, директор ЈКП „Водовод Крушевац“  Владимир Милосављевић и представници месних заједница Велики Шиљеговац, Мала Река и Беласица.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

Током извођења радова на изградњи аутопута Моравски коридор дана 31.03.2021.године дошло је до хаварије на магистралном цевоводу Ø600 који води ка општини Ћићевац. Из тог разлога насељена места на потезу од Сталаћа до Ћићевца су остала без воде. Екипа одржавања водоводне мреже ЈКП „Водовод-Крушевац“ је на терену и интензивно ради на отклањању квара. Због сложености квара предвиђени рок за санацију је од 5 до 7 дана.

ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОЧЕТКА ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА ПОЈАТЕ - ПРЕЉИНА

У склопу радова на измештању инфраструктуре за изградњу аутопута Појате – Прељина Моравског коридора, а у сарадњи са Градом Крушевцем и „Путевима Србије“, ЈКП „Водовод-Крушевац“ изводи монтерске радове на изградњи и проширењу водоводне линије у делу Јасичког пута.

Допуна обавештења о хаварији на магистралном цевоводу Крушевац - Ћићевац

Корисници са подручја Ћићевца и Сталаћа који су прикључени на систем водоснабдевања „Ћелије“ због хаварије на магистралном цевоводу дана 31.03.2021.године су остали без воде. 

ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И У НОВОМ НАСЕЉУ

Како је и најављено, за ову годину посебан акценат је стављен на побољшање водоводне инфраструктуре у граду, а у плану је да се око 80 милиона динара инвестира у реконструкцију водоводне мреже, посебно у критичним зонама као што су Ново насеље, Бивоље и део Лазарице.

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs