h-02.png

НОВО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 90.000 ЕКВИВАЛЕНТ СТАНОВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА

Поред праћења иновативних решења у процесу рада снабдевања водом за пиће, ЈКП „Водовод-Крушевац“ интензивно ради на очувању природних ресурса и заштити водотокова, како из насељених места тако и из индустријских зона, које се уливају у природне водотокове тј. у реке и то одвођењем, прерадом и пречишћавањем отпадних вода својих корисника.

Идеја о преради отпадних вода на територији Крушевца датира почетком 90-их, када је и почела изградња Уређаја за пречишћавање отпадних вода на северној заобилазници града Крушевца. Како тадашње стање у нашој земљи није било повољно пројекат није био реализован до краја. Тек деценију и по када су се стекли сви услови за овај пројекат, кренуло се у реализацију иинтензивно се радило на прикупљању неопходне документације и изради пројекта „Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ за град Крушевац, чији је главни и основни циљ заштита и очување животне средине, смањење лошег утицаја на здравље људи...

Уговор о извођењу радова потписан је 2016. године. Током 2017. кренуло се са припремним радовима, који су подразумевали рашчишћавање терена, ограђивање локације и обезбеђивање приступних локација. Након комплетирања техничке документације, полагањем камена темељца 14.10.2017. године званично је отворено градилиште будућег Постројења за пречишћавање отпадних вода.Изградња најсавременијег Постројења за пречишћавање отпадних вода трајала је у периоду 2017/2019.године.

У новембру 2019. године започето је тестирање опреме и пуштање Постројења у пробни рад, односно пробни рад прве линије прераде воде. Пробни рад, који је требало да траје до краја марта 2020. године продужен је због епидемије корона вируса и увођења ванредног стања. Након вишемесечног пробног рада и тестирања од друге половине 2020.године Постројење ради у свом пуном капацитету, које се састоји од три фазе/ линије – прераде воде, муља и биогаса.

Постројење за пречишћавање отпадних вода је највећа и најзначајнија капитална инвестиција у Расинском округу, чија укупна вредност са припадајућој градњом колекторске мреже у дужини од 63 километара износи 23.846.000 евра. Пројекат се финансира кредитним средствима KfW Немачке Развојне Банке, чији је рок отплате кредита 12 година, где од укупног износа кредита 95% новчаних средстава отплаћује Влада Републике Србије, а 5% ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Циљ инвестиционог програма је да осигура одрживо водоснабдевање и унапређење одвођења отпадних вода за становништво по социјално прихватљивим ценама. Општи циљеви, Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, су да побољша локалну самоуправу, институционалну поставку и пружање услуга, и да побољша животне услове становништва у пројектним општинама.

ППОВ Крушевац изграђен је за 90.000 еквивалент становника. Капацитет протока сирове отпадне воде износи 526 l/s. Постројење је изграђено на површини од 5.1 hа, на простору северно од Западне магистрале, тј. између будућег ауто-пута Појате - Прељина и одбрамбеног насипа Западне Мораве. Укупан број објеката од 41 чине производну целину, а производња се одвија кроз три фазе/линије: линију воде, линију муља и линију биогаса.

Линија воде обухвата механички третман кога чине грубе и фине решетке, аерисани песколов са мастоловом, примарни таложник, биоаерацијски базен и финални таложник.

Линију муља чине пумпна за рециркулацију (поврат) муља и одвођење вишка муља, анаеробна дигестија, обезводњавање муља и соларно сушење муља.

Линију биогаса чине производња, пречишћавање као и складиштење биогаса.

Третман механичког, биолошког и хемијског поступка пречишћавања отпадних вода је усклађен са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.67/2011, 48/2012 и 1/2016), као и другим законским актима.

Након третмана на ППОВ, пречишћена вода ће се испуштати у реципијент реку Западну Мораву. Пројектом је предвиђено да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава стандарде које захтева Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање као и Директиве европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода (Counsil Directive 91/271/ЕС).

Како би несметано функционисало ново Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, претходили су радови на изградњи две групе колектора и канализационе мреже ЛОТ 1 и ЛОТ 2 у дужини од 63 километара, како на градском тако на сеоском подручју. Завршетак изградње колектора и канализационе мреже био је услов за рад и функционалност новог Постројења које би обезбедило довољну количину отпадне воде за прераду. Без овако изграђених колектора ЈКП „Водовод-Крушевац“ није био у могућности да шири канализациону мрежу ка насељеним местима у којима није изграђена, а то значи да је град Крушевац сада добио могућност модернизације канализационог система и еколошко чистог града.

Изградња Постројења је био предуслов за дефинисање пројекта сакупљања и одвођења отпадних вода општина Бруса и Блаца и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода у ове две општине, а све у циљу очувања језера Ћелије које је основни извор водоснабдевања за град Крушевац и околину.

Изградњом Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу остварено је побољшање пружања услуга грађанима у области заштите животне средине усклађене са законодавством ЕУ. Уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, третман одвођења и пречишћавања отпадних вода је према највишим стандардима заштите животне средине усклађен са законском регулативом Републике Србије и потребама корисника. Заштита и очување животне средине, смањење лошег утицаја на здравље људи су основни циљеви настанка пројекта „Постројење за пречишћавање отпадних вода града“ Крушевца.

Овим активностима ЈКП „Водовод-Крушевац“ оправдава своју лидерску позицију тиме што је постао регионални центар за водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода Расинског округа.  

Екологија и еколошка свест постају нови дух времена, а потреба за чистом водом све већа. Новцем не можемо купити здравље, зато екологија нема цену.

Одговорно сви за чисте воде, јер су воде добра од општег интереса.

У ТОКУ ДВОДНЕВНА РАДИОНИЦА “ДЕФИНИСАЊЕ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЈАВНОМ ИМОВИНОМ”

Дана 29.11.2016.године на Копаонику почела је дводневна радионица у организацији GIZ-a.

У ТОКУ ДВОДНЕВНА РАДИОНИЦА Међуопштинске радне групе (МОРГ) ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА У РАСИНСКОМ РЕГИОНУ

Данас је у 10 часова на Копаонику почела дводневна радионица за представнике Међуопштинске радне групе (МОРГ) за управљање отпадним водама у Расинском региону – конкретно за решавање питања отпадних вода у општинама Брус и Блаце.

Састанак о спровођењу ГИЗ ИМПАКТ пројекта

У оквиру билатералних преговора о развојној сарадњи између Влада Савезне републике Немачке и Републике Србије, Град Крушевац је посетила делегација Министарства за економску сарадњу и развој СР Немачке, представници GIZ-а, KfW-a и Амбасаде.

Конференција за новинаре ЈКП „ Водовод – Крушевац „ – статус пројеката „ Постројење за пречишћавање отпадних вода „ и „ Регионални систем водоснабдевања Расинског округа „

Данас је В. Д. Директора ЈКП „ Водовод – Крушевац „ Владимир Милосављевић у просторијама ЈКП-а „ Водовод – Крушевац „ одржао конференцију за новинаре. Том приликом представио је досадашње остварене резултате на пројектима: „Регионални систем водоснабдевања Расинског округа“ и „Постројење за пречишћавање отпадних вода, пристуни су били Љубомир Бановић и Слађан Мајсторовић.

Састанак о реализацији пројекта изградње постројења за отпадне воде

Данас  је одржан састанак градоначелника Крушевца Драгог Несторовића са сарадницима, менаџментом ЈКП „ Водовод“ и представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – са консултантском кућом GAUFF и извођачима  радова, конзорцијумом  AKTOR, LAD и WATERLEAU.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти