h-05.png

Мере за дугорочно побољшање квалитета језерске воде

Mере за дугорочно побољшање квалитета воде акумулације Ћелије своде се на смањење брзине еутрофизације, односно уношења наноса и азота и фосфора у језеро.

Неопходно је спровести следеће мере:

  • Спровођење у дело Решења број 530-01-369/2012-10 о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије и Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије. Водовод Крушевац прихватио је одредио геодетске координате и границу I зоне заштите. Остало је да се постави, односно поправи, ограда око зоне непосредне Радојковићког басена.
  • Заустављање дивље градње и решавање судбине постојећих незаконитих објеката за одмор, у I и II зони заштите.
  • Смањивање ерозије и ригорознија заштита шума, односно очување постојећег шумског покривача, одређивање заштитних шума и пошумљавање.
  • Заштитa и подизање ободне речне вегетације (акватично-терестрични екотони) која представља зонузадржавања азота и фосфора, филтер за воду која током падавина доспева у акватичне системе и задњу одбрану од ерозије.
  • Смањење дифузног загађења у оквиру мудрог раста који се ослања на позитивне аспекте традиционалне пољопривредних делатности и обухвата рационално и неразарајуће коришћење земљишта и природних ресурса. У оквиру мудрог развоја, Златари и Васићи имају велике могућности за развој еколошког сеоског туризма који би им уз мање напоре, од оних које сада улажу у стихијну пољопривредну производњу, доносио већи приход и омогућио очување језера и његове околине.

Решавање проблема отпадних вода Бруса и Блаца и осталих тачкастих загађивача, односно туристичких центара. С тим у вези, у току је изградња два мања постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу.

У ФАБРИЦИ ВОДЕ У МАЈДЕВУ ОДРЖАН СЕМИНАР У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ШКОЛА ОЧУВАЊА ПРИРОДНЕ РАЗНОВРСНОСТИ“

Данас је у 8.00 часова у Фабрици воде у Мајдеву почео једнодневни семинар на тему „Одрживи биодиверзитет“.

JAВНИ РАД "Уклањање чврстог отпада са воде и обала језера Ћелије и одржавање резервоара пијаће воде"

ЈКП „Водовод – Крушевац" традиционално, као и сваке године, спроводи акцију чишћења језера Ћелије кроз акцију јавног рада. Организује се чишћење површине језера и приобаља од чврстог отпада.

Скуп градова, општина, јавних предузећа и установа у сливу Западне Мораве

Данас је у просторијама Регионалне привредне коморе, у Крушевцу, одржан скуп градова и општина, јавних предузећа и установа поводом успостављања међуопштинске сарадње са циљем дефинисања мера заштите слива Западне Мораве.

JKП "ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ" НА МАНИФЕСТАЦИЈИ "ВИДОВДАНСКИ ЕКО ДАН"

Дана 11. jуна 2016. године на Тргу косовских јунака одржана je манифестација „Видовдански еко дан – Крушевац - зелени град“.

На акумулацији Ћелије се завршавају јавни радови

На акумулацији Ћелије, сутра се завршавају јавни радови „Сакупљање чврстог отпада са воде и обала језера Ћелије и одржавање резервоара пијаће воде“, које, у сарадњи са Националном службом за запошљавање, реализује Јавно комунално предузеће "Водовод - Крушевац:.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти