h-06.png

Мере за дугорочно побољшање квалитета језерске воде

Mере за дугорочно побољшање квалитета воде акумулације Ћелије своде се на смањење брзине еутрофизације, односно уношења наноса и азота и фосфора у језеро.

Неопходно је спровести следеће мере:

  • Спровођење у дело Решења број 530-01-369/2012-10 о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије и Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије. Водовод Крушевац прихватио је одредио геодетске координате и границу I зоне заштите. Остало је да се постави, односно поправи, ограда око зоне непосредне Радојковићког басена.
  • Заустављање дивље градње и решавање судбине постојећих незаконитих објеката за одмор, у I и II зони заштите.
  • Смањивање ерозије и ригорознија заштита шума, односно очување постојећег шумског покривача, одређивање заштитних шума и пошумљавање.
  • Заштитa и подизање ободне речне вегетације (акватично-терестрични екотони) која представља зонузадржавања азота и фосфора, филтер за воду која током падавина доспева у акватичне системе и задњу одбрану од ерозије.
  • Смањење дифузног загађења у оквиру мудрог раста који се ослања на позитивне аспекте традиционалне пољопривредних делатности и обухвата рационално и неразарајуће коришћење земљишта и природних ресурса. У оквиру мудрог развоја, Златари и Васићи имају велике могућности за развој еколошког сеоског туризма који би им уз мање напоре, од оних које сада улажу у стихијну пољопривредну производњу, доносио већи приход и омогућио очување језера и његове околине.

Решавање проблема отпадних вода Бруса и Блаца и осталих тачкастих загађивача, односно туристичких центара. С тим у вези, у току је изградња два мања постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу.

ОДРЖАН ДРУГИ ДАН РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ: „МАПИРАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ – ИСКУСТВА ШВЕДСКЕ“

Дана 16.01.2018. године у просторијама Регионалне привредне коморе Расинског управног округа одржан је други дан радионице на тему „Мапирање заинтересованих страна и план комуникације – искуства Шведске“.

ЈКП “ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“ УЧЕСНИК ОВОГОДИШЊЕГ САЈМА ЕКОЛОГИЈЕ - ECOFAIR

На београдском сајму од 04. до 06. октобра одржан је Meђународни сајам заштите животне средине и природних ресурса - Ecofair на коме је ЈКП „Водовод-Крушевац“ узео учешће.

ЈКП „ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“ УЗЕО УЧЕШЋЕ У РАДИОНИЦИ НА ТЕМУ: „МАПИРАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ – ИСКУСТВА ШВЕДСКЕ“

У просторијама Регионалне привредне коморе Расинског управног округа, дана 15.01. почела је дводневна радионица на тему: „Мапирање заинтересованих страна и План комуникације – искуства Шведске“.

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ КРУШЕВЦА

Дана 18.09.2017. у просторијама Регионалне привредне коморе Града Крушевца одржана је презентација програма подршке локалним самоуправама у Србији на придруживања ЕУ.

ЈКП “ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ” УЗЕО УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ О ЗАШТИТИ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

JKП “Водовод-Крушевац” јенаиницијативу Градске управе Града Крушевца узело учешће у пројекту „Унапређење имплементације интегралног управљања водама акумулације Ћелије“. Једна од главних активности тог пројекта биће поновно успостављање сарадње са суседним општинама, тј. са општинама које гравитирају на језеру Ћелије, тако да поред Града Крушевца очекује се учешће и општина Брус, Блаце, Александровац, Трстеник и Ћићевац.

INTERVIEW: ГОРДАНА СУБАКОВ

Dr Гордана Субаков, ванредни професор на Катедри за алгологију, микологију и лихенологију Института за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду, била је гост Водовода Крушевац од 19. до 21. јула ове године.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти