h-03.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

ОДРЖАНЕ ПРВЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Уочи предстојеће манифестације „Дан вода – 22.март“, коју ЈКП „Водовод-Крушевац“, већ, традиционално организује, одржане су прве презентације у ОШ „Свети Сава“ Читлук и ОШ „Драгомир Марковић“.

ОДРЖАН САСТАНАК У ПРОСТОРИЈАМА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕУ

Поводом подршке Делегације Европске Уније у Републици Србији изградњи постројења за третман воде и отпадних вода у општинама Брус и Блаце и програма „Подршка локалним самоуправама на путу придруживања ЕУ, унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне адмнистрације“ дана 22.02.2018. одржан је састанак у просторијама Делегације ЕУ.

НАЈАВА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАН ВОДА -22.МАРТ“

Гостовањем у јутарњем програму Радио Телевизије Крушевац, ПР Менаџер ЈКП „Водовод-Крушевац“, Ана Бербаков најавила је програм предстојеће манифестације „Дан вода – 22.март“.

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ У ОПШТИНАМА БРУС И БЛАЦЕ НА ТЕМУ ЗАШТИТЕ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

Дана 13.02.2018.године помоћник градоначелника града Крушевца за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац и извршни директор у ЈКП „Водовод-Крушевац“ Саша Антић, посетили су општине Брус и Блаце.

СТАБИЛНО СТАЊЕ НА ЈЕЗЕРУ ЋЕЛИЈЕ

И после обилних падавина, стање на језеру Ћелије је редовно - за медије дао је изјаву директор Фабрике воде у Мајдеву, Мирослав Стојановић.

ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Јуче је одржан састанак радне групе за имплементацију пројекта „Унапређење имплементације интегралног управљања водама акумулације Ћелије у складу са принципима одрживог развоја“.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти