h-01.png

У ТОКУ ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У КОБИЉУ

Радови на изградњи канализационе мреже у Кобиљу, у укупној дужини од 7.760 метаразапочети су прошле године у јулу, у оквиру Фазе 3 и одвијали су се предвиђеном динамиком.

Ово је једна од битних инвестиција за насељено место Кобиље, јер након изградње канализацију ће добити око 180 домаћинстава.

Тренутно се одвија завршна фаза где се изводе радови на ископу главне линије у дужини од 50 метара, у правцу села Станци. Канализациона мрежа у Кобиљу се спаја са мрежом у Великом Головоду која се иде ка колектору Б, који је спојен са главним колектором А и који иде ка Постројењу за пречишћавање отпадних вода. Након ових радова уследиће асфалтирање трасе односно враћање у првобитно стање.

Извођач радова је “Телекомуникација Блаце“, а радови се финансирају кредитом KfW банке у вредности од 880.169евра.

KOBILJE 2.10. 1   KOBILJE 2.10. 2
KOBILJE 2.10. 3   KOBILJE 2.10. 4

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти