h-04.png

У ТОКУ РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ

Овај проблем се јавио услед урушавања фекалног колектора, који иде из Видовданске улице ка улици Станислава Биничког. Тај проблем присутан је већ одређено време, али није било могућности да се реши, зато што je то подразумевалозаустављање саобраћајa у целој Видовданској улици kao и раскопавање целe улицe по уздужном профилу.

Vidovdanska 2704 1   Vidovdanska 2704 2

Санацију квара на цевоводу старог колектора у Ул. Станислава Биничког започели смо 20. марта, али како смо увођењем Ванредног стања у земљи били приморани да смањимо број радника који су свакодневно ангажовани у предузећу, радови су оправдано одложени. Како су радови сложени и обимни обавиће се у две фазе. Прва фаза радова се обавља у Ул. 12. Пешадијског пука ради санације једног дела фекалног цевовода који се налази у дну Кошијског потока.

Vidovdanska 2704 3   Vidovdanska 2704 4

Циљ је напуштање дела старог цевовода који је испод дна потока превезивањем на новоизграђени фекални колектор. Друга фаза радова обавиће се израдом новог поља у дужини од 14 метара и 2 нове шахте у Видовданској улици.

Због ових радова на мрежи, у периоду од 27.04.2020. - 08.05.2020. године, привремено се забрањује одвијање саобраћаја у Улици Видовданској од Улице Дринчићеве до улаза у цркву Св. Ђорђа. Извођач радова је "Телекомуникација Блаце".

Заустављање саобраћаја је неопходно како би ЈКП "Водовод-Крушевац" извршио неопходне радове.

Vidovdanska 2704 5   Vidovdanska 2704 6

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти