h-02.png

У ТОКУ ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА КОМУНАЛНОЈ И САОБРАЋАЈНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ У КОСОВСКОЈ И ЦАНКАРЕВОЈ УЛИЦИ

У Косовској улици се интензивно изводе радови на трећој завршној деоници од улице Мајке Југовић до Топличине улице. Преостали радови на овом потезу у дужини од 40 метара обухватају изградњу магистралног цевовода пречника 300 мм, паралелног вода пречника цеви 100 мм и израду преосталих прикључака са леве стране гледајући из правца Опште болнице Крушевац према Топличиној улици.

Радови на реконструкцији фекалне и изградњи атмосферске канализационе мреже су комплетно завршени. Ради подсећања, веома значајна ствар је изградња непостојеће атмосферске канализације тако да је завршетком ових радова решен вишедеценијски проблем плављења овог подручја и сливања атмосферских вода низ Косовску улицу ка улици Цара Лазара.

Након завршетка поменутих радова уследиће комплетно асфалтирање преостале саобраћајнице са реконструкцијом и проширењем тротоара на потезу од Јакшићеве (од Опште болнице Крушевац) до Топличине улице. Потез од Пећке улице до Јакшићеве улице је пре почетка школске године комплетно асфалтиран уз реконструкцију тротоара, тако да је тај део обезбеђен за пролаз ученика ОШ „Вук Караџић“.

Такође, током извођења радова и неопходним затварањем деоница кроз Јакшићеву, Топличину и Пећку улицу, Општој болници, Хитној помоћи и свим њиховим пратећим службама био је омогућен и обезбеђен несметан приступ болничком кругу.

Извођач радова у Косовској улици је „Техноградња“ Крушевац, а вредност радова износи 70 милиона динара и финансирају се средствима Града Крушевца и ЈКП „Водовод – Крушевац“. У зависности од временских услова завршетак радова у Косовској улици се очекује у наредних 15 дана.

Kosovska i Cankareva 22112022 1   Kosovska i Cankareva 22112022 2
Kosovska i Cankareva 22112022 3   Kosovska i Cankareva 22112022 4

Паралелно са овим радовима изводе се и радови у Цанкаревој улици. Ови радови у дужини од 660 метара обухватају реконструкцију водоводне инфраструктуре, односно замену старих азбестних цеви новим поли-етиленским са реконструкцијом пратећим прикључцима и комплетно су завршени.

Тренутно се изводе радови на асфалтирању попречних прелаза како би се неометано обављао саобраћај, док ће се реконструкција коловоза према програму и плану Града Крушевца, а у сарадњи са „Путевима Србије“, реализовати следеће године са предвиђеним динамичким планом.

 

Kosovska i Cankareva 22112022 5   Kosovska i Cankareva 22112022 6

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти