h-03.png

КОНТИНУИТЕТ РАДОВА НА КОМУНАЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ У ГРАДУ СЕ НАСТАВЉА

Приоритет и ове године за ЈКП „Водовод – Крушевац“ је реконструкција и побољшање комуналне инфраструктуре на градском и приградском подручју. Почетак ове године започет је радовима у Читлуку, Дедини и Железничкој улици, а већ у другој половинигодине радови се настављају у Косовској и Цанкаревој улици.

Косовска улица је ове године једна од најзахтевнијих градилишта које је ЈКП „Водовод – Крушевац“ има на територији града. Реконструкција ове улице је била у плану још 2020.године и ЈКП „Водовод – Крушевац“ је током 2019. радио на пројектовању и планирању ових радова, али због пандемије корона вируса ти планови су морали да се одложе. Услови за реконструкцију комплетне улице стекли су се у 2022. години, а главни разлог су биле велике припремне радње како би се пословање у градској болници одвијао несметано, јер болнички круг директно излази на Косовску улицу.

Kosovska 1509 1   Kosovska 1509 2
Kosovska 1509 3   Kosovska 1509 4

Током 2019. године урађена је нова линија од резервоара „Багдала“ кроз улицу Грује Капетана до градске болнице. То су били неопходни радови како би болница имала констанстно напајање пијаћом водом са резервоара „Багдала“. Почетком јула ове године започета је комплетна реконструкција постојеће водоводне и фекалне канализационе мреже, изградња новог магистралног цевовода, као и изградња атмосферске канализације која до сада није постојала. Изградњом атмосферске канализације омогућиће се дириговано одвођење површинских атмосферских вода која се у кишним периодима са Багдале слива низ Косовску улицу.

Kosovska 1509 5   Kosovska 1509 6
Kosovska 1509 7   Kosovska 1509 8

ЈКП „Водовод – Крушевац“ са подизвођачем радова „Техноградњом“ Крушевац паралелно изводи радове са леве и са десне стране Косовске улице. Дужина трасе која се ради износи 650 метара и простире се од Пећке улице до Топличине. На том потезу се ради преко 5 километара инсталација које обухватају цеви за фекалну канализацију, водовододну мрежу са прикључцима за све кориснике са обе стране улице, нову атмосферску канализацију и потпуно нов магистрални цевовод. Ови опсежни радови изводе се паралелно како би се што брже привели крају, а завршетак радова се очекује током октобра. Радови на деоници од Пећке до (Закићеве) Мајке Југовића улице су приведени крају и сада се ради деоница од Мајке Југовића до Топличине. Такође, траса од Пећке до Јакшићеве је оспособљена за несметани пролаз ученика школе „Вук Караџић“, постављени су ивичњаци за тротоаре и започете су припремне радње за асфалтирање те деонице. Од почетка радова у Косовској улици приступ болничком кругу био је омогућен и несметан кроз Јакшићеву, Топличину, Пећку улицу и ул. Војводе Путника.

Kosovska 1509 9   Kosovska 1509 10

Такође, поред Косовске улице, на територији града изводи се и реконструкција водоводне мреже у Цанкаревој улици. Ови радови су наставак радова из Железничке улице. У Железничкој улици је завршена комплетна реконструкција водоводне мреже са прикључцима за све кориснике и саобраћајница је доведена у пређашње стање. Радови у Цанкаревој улици ће трајати наредна два месеца у зависности од временских услова. Након радова уследиће санација постојећих ровова, а комплетно пресвлачење асфалта у Железничкој и Цанкаревој улици је предвиђено за наредну годину. Радови у обе улице обухватају реконструкцију водоводних инсталација у дужини око 2.000 метара.

Инвестиција у Косовској улици износи око 70 милиона динара, док је за реконструкцију Железничке и Цанкареве улице издвојено око 19 и по милиона динара, чија су средства за обе инвестиције обезбеђена буџетом Града Крушевца и ЈКП „Водовод – Крушевац“.

Cankareva 1509 1   Cankareva 1509 2
Cankareva 1509 3   Cankareva 1509 4

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти