h-05.png

ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У КОСОВСКОЈ УЛИЦИ

Косовска улица је једна од значајнијих улица за град Крушевац у којој су за ову годину планирани веома опсежни радови на реконструкцији комуналне и коловозне инфраструктуре.

Ова инвестиција је сложена, не само због радова који ће се одвијати у њој у наредном периоду, него и због значаја приступа Хитној помоћи, Болници, Заводу за јавно здравље и другим објектима који се налазе у овој улици.

Због тога је у претходном периоду ЈКП „Водовод – Крушевац“ одржао више техничких састанака са извођачем радова који је добио посао на пресвлачењу коловоза и саобраћајнице. То је фирма „Техноградња“ из Крушевца која ће у сарадњи са Водоводом радити реконструкцију водоводне и фекалне канализационе мреже. Такође, и Градска топлана треба да изводи радове на замени својих цевовода и подстаница, тако да ће се на овој локацији у наредна три месеца одвијати веома обимни радови.

Званични почетак радова у Косовској улици је 30.јун када је ЈКП „Водовод – Крушевац“ почео са постављањем паралелних (привремених) водова у дужини од 1.300 метараса обе стране улице, на потезу од Пећке до Топличине улице. Превезивање прикључака на привремени вод омогућиће неометано напајање водом свих корисника током извођења радова, који обухватају скидање коловозне конструкције и даље копање ка подземним инсталацијама које ће бити замењене новим.

Kosovska ulica 11.7. 1   Kosovska ulica 11.7. 2

Поред санације површинског дела коловозне инфраструктуре, комплетна реконструкција Косовске улице до сада није рађена. Само инвестиција за реконструкцију водоводне и фекалне канализационе мреже на потезу од Пећке до Топличине улице, износи око 70 милиона динара и финансира се средствима Града Крушевца и ЈКП „Водовод – Крушевац“. У оквиру ових радова реконструисаће се око 3 километра цевовода, односно радиће се комплетна замена старог магистралног цементно -азбестног цевовода Ø 300, који служи за напајање улице Цара Лазара и тог сливног подручја и на уместо њега поставиће се нов дуктилни цевовод. Такође, извршиће се и реконструкција око 80 постојећих прикључака за домаћинства и привредне субјекте у овој улици.

„Техноградња“ Крушевац у својим радовима, поред замене коловозне конструкције и тротоара, треба да изгради и потпуно нову атмосферску канализацију која до сада није постојала у Косовској улици. Недостатак атмосферске канализације је правио велике проблеме у кишним периодима због сливања воде са Багдале преко Косовске улице у улицу Цара Лазара. Тако да ће се изградњом ове комуналне инфраструктуре добити се дириговано одвођење површинских атмосферских вода, а то је изузетно битно за овај део града.

Kosovska ulica 11.7. 3 Kosovska ulica 11.7. 4 Kosovska ulica 11.7. 5

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти