h-03.png

КРУШЕВАЦ, БРУС И БЛАЦЕ ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА


Међуопштински споразум о сарадњи и начину управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Брус и Блаце, коначно је данас потписан у Расинском управном округу. Овим споразумом се финализира трогодишњи пројекат за заштиту језера Ћелије од уливања отпадних вода из Расине и Блаташнице, а ЈКП "Водовод - Крушевац" добија “зелено светло” да, под уговором предвиђеним условима, управља и одржава будућа постројења за прераду отпадних воде општина Брус и Блаце.

Потписе на Споразум којим се коначно стварају услови за изградњу и одрживи рад постројења у Брусу и Блацу ставили су градоначелница Крушевца Јасмина Палуровић и председници општина Брус и Блаце, Валентина Милосављевић и Иван Бургић.

Говорећи о значају пројекта за читав Округ, начелника Расинског управног округа, Бранислав Весића, казао је да ће његовом реализацијом коначно бити решен велики еколошки проблем за становнике све три општине, те да ће се изградњом Постројења за пречишћавање отпадних вода, смањити загађење језера „Ћелије“ и обезбедити здрава пијаћа вода за бројне конзументе.

Градоначелница Палуровић казала је да осим реализације конкретних циљева овог пројекта, битно и подстицање, односно остваривање међуопштинске сарадње и удруживања и на другим пољима, те да ово може послужити као пример добре праксе интегрисања локалних самоуправа и у другим областима од јавног интереса за грађане.

Потписивању Споразума претходила су два документа које су три локалне самоуправе потписале почетком прошле године: Меморандум о разумевању о заштити и одрживом коришћењу језера Ћелије и Писмо о намерама о успостављању међуопштинске сарадње у комуналној делатности сакупљања и пречишћавања отпадних вода у Крушевцу, Брусу и Блацу.

Сва ова документа, укључујући и Споразум, плод су регионалног пројекта са чијом је реализацијом, уз подршку Републике и KfW банке, град Крушевац, уз укључење општина Брус и Блаце отпочео 2018. године.

Пројекат је показао да оптималан модел будуће регионалне сарадње подразумева да се општине Брус и Блаце усагласе са Градом Крушевцом, који на својој територији већ изградио и ставио у рад сопствено постројења за пречишћавање отпадних вода , те да Град Крушевац, посредством свог Јавног комуналног предузећа „Водовод – Крушевац“, преузме и управљање и одржавање постројења за пречишћавање вода и у општинама Брус и Блаце.

ЈКП "Водовод - Крушевац" ће о тим пословима, под условима предвиђеним Споразумом, потписати појединачне уговоре са ЈКП “Расина” у Брусу и Јавним комуналним предузећем “Блаце” у Блацу.

Foto: krusevac.is.gov.rs

Текст преузет са портала: https://krusevacgrad.rs/

PicsArt 03 03 09.42.28

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти