h-05.png

У ТОКУ ЗАВРШНИ РАДОВИ У ЦЕНТРУ ГРАДА И У УЛ.ПЕТРА КОЧИЋА

Почетак децембра ЈКП „Водовод-Крушевац“ је обележио завршним радовима у улицама Петар Кочић у Пејтону и у Газиместанској улици у центру града.

 

Како су радови у ул.Петра Кочића започети током октобра до сада је завршена прва фаза реконструкције канализационе мреже у укупној дужини од 370 метара. Реконструкцијом је извршена замена старих цеви новим цевима, пречника 315 mm, са израдом прикључака за стамбене објекте. 

У оквиру радова на водоводној мрежи у првој фази је извршена је замена старих азбестних цеви новим полиетиленским, пречника 110 мм, у дужини од 200 метара, док је друга фаза радова у завршници. Друга фаза, чији ће радови трајати наредних десет дана, обухвата радове на замени старих цеви у укупној дужини од 350 метара, као и реконструкцију 46 прикључака за домаћинство. Тренутно се врше радови на изради прикључака и шахте, након чега ће радови у овој улици бити завршени. За ове радове издвојено је око 6.795.000 динара за водоводну, а око 15.365.000 динара за канализациону мрежу, који се финансирају из буџета Града Крушевца и средствима Водовода.

Petar Kocic 0112 1   Petar Kocic 0112 2
Petar Kocic 0112 3   Petar Kocic 0112 4

Паралелно са овим радовима ЈКП „Водовод-Крушевац“ и у центру града изводи радове на реконструкцији водоводне мреже, док су радови на канализационој мрежи завршени. Поменути радови интензивно су се одвијали од средине августа ове године.

У оквиру радова на канализационој мрежи извршена је замена старог колектора у Газиместанској и Балканској улици, као и замена цеви уличне канализације у улицама Бријанова и Танаска Рајића у укупној дужини од 415 метара. Израђени су прикључци за зграду Суда, „Коцке“, Хотел „Рубин“, будућу подземну гаражуи за зграду „Макси“ маркета.

Служба изградње ЈКП „Водовод-Крушевац“ тренутно се налази у Газиместанској улици, на потезу од кафе „Топ“ до зграде Суп-а, где се врши повезивање нове реконструисане водоводне мреже на стару. Ови радови у дужини од 70 метара трајаће наредних недељу дана.

На водоводној мрежи до сада је извршена замена старих азбестних цеви новим дуктилним цевима, у дужини око 450 метара и то у улицама Газиместанској, Немањиној и Балканској пречника 300 мм, у Бријановој и Танаска Рајића пречника 110 мм и 160 мм. Такође, израђени су и прикључци за зграду „Коцке“ и будуће подземне гараже.Радови се финансирају из Буџета Града Крушевца и средствима ЈКП „Водовод-Крушевац“ од чега је за водоводну мрежу издвојено око 10.500.000,00 динара, а за канализациону око 7.600.000,00 динара.

Centar 0112 1   Centar 0112 2
Centar 0112 3   Centar 0112 4

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти