h-02.png

У ТОКУ ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА ГРКЉАНЕ

Како је недавно завршена изградња црпне станице у насељеном месту Гркљане, крајем априла отпочети су радови и на изградњи резервоара у овом насељеном месту. А тренутно се изводе грађевински радови на објекту од 120м3.

Тендер за подношење понуда за најповољнијег понуђача за изградњу резервоара „Гркљане“ расписан је крајем фебруара ове године и за најповољнијег извођача радова изабрана је „Пројект градња“ из Крушевца. Радови се финансирају из буџета града Крушевца. Уговорена вредност ових радова износи 8.498.898,10 динара без ПДВ.

Поред изградње овог резервоара планирана је и изградња два хидрофорска постројења, након чега ће целокупан водоводни систем бити завршен у овом насељеном месту тако да би око 120 домаћинстава, односно 450 становника села Гркљане у 2020.години добило здраву пијаћу воду.

Гркљане је једно од 14 села које ће у наредне две године бити прикључено на систем водоснабдевања, а са завршетком ових радова здравом пијаћом водом са система Ћелије биће покривено више од две трећине насељених места на територији Града.

Grkljane rezervoar 1 Grkljane rezervoar 2 Grkljane rezervoar 3

Поред изградње објеката у Гркљану план за текућу годину је изградња још 10 објеката, резервоара и црпних станица, у насељеним местима Велика Ломница, Каменаре, Коњух, Дворане и Петина. Изградњом објеката на потезу Дворане-Здравиње у наредној години биће завршен и овај водоводни систем, а воду би требало да добију села Дворане, Петина, Пољаци, Ловци и Здравиње.За изградњу овог система опредељено је 40 милиона динара.

У претходној години је изграђено 25 км водоводне мреже у селима Велика Ломница и Буци у вредности око 28 милиона динара, чији радови су финансирани средствима Водовода Крушевац, буџета града Крушевца и Републичке дирекције за воде. Такође, у 2018.години завршена је изградња резервоара и црпне станице у селу Каменаре и сада се изводе радови на завршетку комплетне водоводне мреже и изградњи хидрофорског постројења, чији радови се финансирају из буџета града Крушевца.

Grkljane rezervoar 4

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти