h-02.png

У ТОКУ РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ

Служба изградње и инвестиција ЈКП “Водовод-Крушевац” изводи радове на изради прикључака за водоводну и канализациону мрежу у Видовданској улици.

По планираној динамици изводе се радови са ископом у дужини од 40м за водоводну и 7м за канализациону мрежу, полагањем цеви пречника 63 мм и 200 мм.

vidovdanska radovi 1 vidovdanska radovi 2 vidovdanska radovi 3
vidovdanska radovi 4 vidovdanska radovi 5 vidovdanska radovi 6

Паралелно екипа одржавања канализационе мреже изводи радове на превезивању постојеће интерне мреже на новоизграђени колектор у истој улици. Радови се изводе са ископом дубине око 2 метра, полагањем цеви пречника 200 мм и израдом једне шахте.

Све евентуалне кварове и уочене промене на водоводним и канализационим инсталацијама можете пријавити на дежурни телефон: 037/ 415- 301.

vidovdanska radovi 7   vidovdanska radovi 8
vidovdanska radovi 9   vidovdanska radovi 10
vidovdanska radovi 11   vidovdanska radovi 12

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти