h-05.png

ЗВАНИЧНО ОТПОЧЕЛА СА РАДОМ РАДНА ЈЕДИНИЦА ЈКП „ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“ У ВЕЛИКОМ ШИЉЕГОВЦУ

Поред активних радова на изградњи водоводне инфраструктуре у 12 сеоских насеља и реконструкцији и побољшању постојећег водоводног и канализационог система у граду, ЈКП „Водовод-Крушевац је предузео активности које се односе на преузимање сеоских водовода система Велики Шиљеговац и Рибаре, односно на управљање, одржавање и коришћење сеоских система у овом региону,за које је иницијатива отпочета крајем прошле године.

Дана 12.10.2020. године у насељеном месту Велики Шиљеговац званично је отпочела са радом радна јединица ЈКП „Водовод-Крушевац“. Ова радна јединица је формирана како би се адекватно пратио рад и функционисање водоводног система и сходно томе благовремено интервенисало по питању поправке кварова, а све у циљу бољег функционисања постојеће мреже сеоских водовода који су у власништву МЗ Велики Шиљеговац и МЗ Рибаре.  

Подсећања ради, мештани насељених места - Велики Шиљеговац, Беласица, Мала Река, Зебица, Велико Крушинце и Срндаље, као и села у долини Рибарске реке – Рибаре, Зубовац, Росица, Мало Крушинце и Гревци донацијама, сопственим радом и самодоприносима изградили су водоводну мрежу, која већ извесни временски период има техничких проблема са функционисањем. ЈКП „Водовод-Крушевац“ годинама уназад мештанима наведених села пружа несебичну помоћ, како би њихов систем водоснабдевања несметано функционисао.

VELIKI SILJEGOVAC. 1   VELIKI SILJEGOVAC. 2
VELIKI SILJEGOVAC. 3   VELIKI SILJEGOVAC. 4

 

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је током 2020. године вршио евидентирање прикључака и снимање и уцртавање мреже у насељеним местима Беласица, Мала Река, Зебица, Велико Крушинце, Срндаље и Велики Шиљеговац. Такође, у плану су пројекти на санацији изворишта и реконструкцији постојеће мреже у селима поред Рибарске реке, чиме ће се знатно побољшати и стабилизовати водоснабдевање за ових пет села: Рибаре, Росица, Зубовац, Мало Крушинце и Гревци. Овај део посла је сада у фази озакоњења постојећих водоводних система у овим местима, након чега ће уследити потписивање уговора о предаји односно о преузимању на управљање, одржавање и коришћење сеоских система у овом региону.

За потребе одржавања водосистема Велики Шиљеговац и Рибаре, ЈКП „Водовод-Крушевац“ је купио покретну цистерну за пијаћу воду, неопходну механизацију и возила у износу преко 8.000.000 динара.

Тренутно, на територији МЗ Велики Шиљеговац ЈКП „Водовод-Крушевац“ два пута недељно (понедељком и четвртком) у сарадњи са Војском Србије и једном недељно у сарадњи са ЈКП „Крушевац“, цистернама допрема неопходну количину здраве пијаће воде. На овом потезу укупно има 14 цистерни (Шиљеговац 2, школа у Шиљеговцу 1, Беласица 1, Зебица 1, Велико Крушинце 1, Срндаље 1, Рибаре 1, Росица 1, Зубовaц 1, Мало Крушинце , Рибарска река 1 и Гревци 1).

Почетак рада ове радне јединице Водовода у многоме ће побољшати систем водоснабдевања у Рибарском и Шиљеговачком крају, а максималним залагањем Града Крушевца и ЈКП „Водовод-Крушевац“ и плановима који ће се реализовати у будућности, цистерне за снабдевање водом ће постати прошлост.

VELIKI SILJEGOVAC. 5   VELIKI SILJEGOVAC. 6
VELIKI SILJEGOVAC. 7   VELIKI SILJEGOVAC. 8

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти