h-04.png

НАСТАВЉА СЕ ДРУГА ФАЗА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НОВОМ НАСЕЉУ

Од почетка јуна, када су почели радови на реконструкцији водоводне мреже у Новом насељу, до сада на траси дугој око 150 метара замењене су дотрајале азбестне цеви новим полиетиленским, израђена је једна водоводна шахта и повезано 15 кућних прикључака на нову реконструисану мрежу. Прва фаза се одвијала на потезу од Таковске до Ломине улице, а након завршетка радова на овом потезу отпочета је друга фаза реконструкције.

Novo naselje druga faza 1   Novo naselje druga faza 3

Фаза II започета је привезивањем привременог вода са обе стране у дужини од 200 метара и обухвата радове на потезу од Ломине улице до улице Светог Саве у дужини око 150 метара. У плану је израда једној водоводног шахта ради преграђивања водоводне мреже, као и реконструкција 12 прикључака за домаћинства. Током реконструкционих радова може доћи до привремених и повремених искључења воде због превезивања старе и нове мреже. Радови на другој фази ће се одвијати наредне две недеље, након чега ће уследити радови на трећој завршној фази на потезу од улице Светог Саве до Видовданске улице у дужини око 200 метара.

Реконструкцијом мреже у овом делу града решиће се дугогодишњи обезбедиће се несметано снабдевање водом корисника у Новом насељу. Радови се финансирају средствима Водовода у износу око 6.700.000 динара.

Novo naselje druga faza 4   Novo naselje druga faza 2

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти