h-01.png

ЗАПОЧЕТА РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НОВОМ НАСЕЉУ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ у складу са инвестиционим планом за ову годину, почетком јуна отпочео је реконструкцију водоводне мреже у Новом насељу, пречника цеви 110 милиметара.

У наредном периоду служба изградње ће извршити више обимнијих радова на овој локацији, с обзиром да се реконструкција састоји из три фазе. У плану је израда три водоводне шахте ради преграђивања водоводне мреже, као и реконструкција 50 прикључака за домаћинства.

Прва фаза, која је започета, одвијаће се на потезу од Таковске улице до Ломине улице у дужини око 150 метара. Друга фаза одвијаће се на потезу од Ломине улице до улице Светог Саве у дужини око 150 метара, док ће трећа фаза бити на потезу од улице Светог Саве до Видовданске улице у дужини око 200 метара.

Прва фаза започета је привезивањем привременог вода са обе стране, у дужини од 300 метара, и одвајањем Златиборске улице од улице Бранка Миљковића. Током реконструкционих радова може доћи до привремених и повремених искључења воде због превезивања старе и нове мреже. Радови на првој фази ће се одвијати наредне две недеље, након чега ће уследити радови на другој фази.

Реконструкцијом мреже у овом делу града обезбедиће се несметано водоснабдевање водом корисника у Новом насељу. Радови се финансирају сопственим средствима ЈКП "Водовод - КрушевцаЋ у износу од 6.712.103 динара. По окончању радова на водоводној мрежи уследиће асфалтирање улица које се финансира из Буџета града Крушевца.

Novo naselje rekonstrukcija 1   Novo naselje rekonstrukcija 2
Novo naselje rekonstrukcija 3   Novo naselje rekonstrukcija 4

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти