h-05.png

ОД СРЕДИНЕ НОВЕМБРА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ ФОНТАНА И ЧЕСМИ

На водоводном систему налази се 6 фонтана и 17 јавних чесми за чије одржавање је задужен ЈКП „Водовод-Крушевац“, док Завод за јавно здравље Крушевац редовно врши контролу квалитета воде за пиће.

Од средине марта ове године све фонтане и све јавне чесме су у функцији, а посебно у летњим периодима високих температура како би наши суграђани могли адекватно да се расхладе. Од 15. новембра почело се са сукцесивним гашењем како фонтана тако и јавних чесми и постепено се прелази на стање зимског одржавања.

До сада је угашено већина фонтана и тренутно су у функцији главна градска фонтана, као и фонтана „Маслачак“ код кружног тока „Меркур“.

Као што знате, по плану и програму пословања за 2019.годину ЈКП „Водовод-Крушевац“ је ове године определио средства и извршио реконструкцију главне крушевачке фонтане. Дакле, извршена је санација базенског простора фонтане, скидање постојећих плочица, санација бетонског пода, хидроизолација,као и постављање нових плочица. Да подсетимо да је такође, у оквиру ових радова урађена и санација, као и импрегнација мермера око базенског простора фонтане. Вредност радова реконструкције главне фонтане у Крушевцу износила је 1.191.600 динара са ПДВ-ом, а финансирана су из сопствених средстава ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Када су у питању јавне чесме, до сада су угашене све чесме, сем оних где је присутна већа фреквенција људи, односно у парковима. Дакле, у функцији су чесме на Тргу Фонтана, на Костурници и у Пионирском парку.

За следећу годину у плану је веће инвестиционо одржавање, дакле додатни радови на замени спољних млазница и цевовода, као и реконструкција пумпи у машинском одељењу фонтане код дечије диспанзера.

 

FONTANA1   FONTANA3

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти