h-04.png

У ТОКУ ИЗГРАДЊА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КОЊУХ

Након завршетка грађевинских радова на објектима, црпне станице и резервоари, у насељеним местима Велико Гркљане, Дворане и Модрица, ЈКП „Водовод-Крушевац“ наставља са радовима у селу Коњух.

Од почетка 2018. године водоводна мрежа се гради у 14 села, а са завршетком ових радова здравом пијаћом водом до краја 2020.године биће покривено преко 94% домаћинстава на територији града Крушевца.

Током октобра започети су радови на изградњи црпне станице у Коњуху. Тренутно ce изводе грађевински радови, након чега ће уследити монтажа опреме. Црпна станица Коњух је део система водоснабдевања Коњух, Љубава, Коморане и Лазаревац, у којима је током 2018.године урађено 50 км водоводне мреже укључујући Каменаре и Глобаре.

Извођач радова на изградњи црпне станице Коњух је „Хидроконтролор“ из Ниша, а радови у висини око 4.500.000,00 динара ce финансирају средствима ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Републичке дирекције за воде. Радови теку планираном динамиком.

CS KONJUH 1   CS KONJUH 2
CS KONJUH 3   CS KONJUH 4

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти