h-02.png

У ТОКУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У ГРКЉАНУ

И у овој години настављамо са радовима на ширењу и изградњи водоводне мреже, тако да ће у наредне две године на систем водоснабдевања бити прикључено још 14 села, а са завршетком ових радова здравом пијаћом водом са система Ћелије биће покривено више од две трећине насељених места на територији Града.

Данас се налазимо у селу Гркљане, где се изводе радови на изградњи црпне станице. Иако је већи део водоводне мреже изграђен у периоду 2011.-2012.године, радови на изградњи овог објекта започети су крајем прошле године. Тренутно објекат црпне станице је озидан и урађена је плоча. Након изградње овог објекта, планирана је изградња резервоара и два хидрофорска постројења. Изградњом објеката целокупан систем биће завршен до краја 2019.године, тако да би око 120 домаћинстава, односно 450 становника овог села у 2020.години добило здраву пијаћу воду - истакао је директор предузећа Владимир Милосављевић.

crpna stanica grkljane 2002 1   crpna stanica grkljane 2002 4

Тендер за подношење понуда за најповољнијег понуђача за изградњу црпне станице „Гркљане“ расписан је крајем прошле године и за најповољнијег извођача радова изабрана је „Пројект градња“ из Крушевца. Радови се финансирају сопственим средствима предузећа предвиђеним у Програму пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ за 2018.годину. Уговорена вредност ових радова износи 3.681.477,00 динара без ПДВ.

У току недеље биће расписан Тендер за избор извођача радова за изградњу резервоара од 120 м3 и два хидрофорска постојења за село Гркљане. Средства се обезбеђују из буџета Града Крушевца и износе око 10.200.000, 00 динара. Такође, биће расписан и Тендер за избор извођача радова за изградњу хидрофорског постројења у селу Каменаре, чија се средства обезбеђују из буџета Града и износе око милион динара.

crpna stanica grkljane 2002 2   crpna stanica grkljane 2002 5

Поред изградње објеката у Гркљану план за текућу годину је изградња још 10 објеката, резервоара и црпних станица, у насељеним местима Велика Ломница, Каменаре, Коњух, Дворане и Петина. За изградњу водоводног система на потезу Дворане- Здравиње опредељено је 40 милиона динара што је велики успех за предузеће. Изградњом објеката у наредној години биће завршен и овај водоводни систем, а воду би требало да добију села Дворане, Петина, Пољаци, Ловци и Здравиње.

У претходној години је изграђено 25 км водоводне мреже у селима Велика Ломница и Буци у вредности око 28 милиона динара, чији радови су финансирани средствима Водовода Крушевац, буџета града Крушевца и Републичке дирекције за воде. Такође, у 2018.години завршена је изградња резервоара и црпне станице у селу Каменаре и сада се изводе радови на завршетку комплетне водоводне мреже. Вредност изградње резервоара „Каменаре“ износи 6.900.000 динара и радови су финансирани средствима Водовода и Републичке дирекције за воде.

crpna stanica grkljane 2002 3   crpna stanica grkljane 2002 6

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs