h-04.png

УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ Ø1000

Радови на магистралном цевоводу Ø1000 због којих је било неопходно да ЈКП „Водовод-Крушевац“ изврши планско искључење корисника који се водом снабдевају са система „Ћелије“, успешно су завршени.

 

Како је и планирано, вода је пуштена у систем 17.06.2018.године од 12 часова. Обавештавамо суграђане да у тренутку упуштања у водоводни систем, воду не треба користити за пиће и спремање хране. Вода која је пуштена у систем је техничка која се не сме користити за пиће и припремање хране. Тек након добијених званичних резултата анализа квалитета воде од стране Завода за јавно здравље односно када Завод за јавно здравље објави да је вода у потпуности исправна, може се користити за пиће и припремање хране.

План распореда цистерни се у потпуности примењује. Све цистерне по распореду су на својим местима уз контролу Завода за јавно здравље и обезбеђене су присуством радника ЈКП „Водовод-Крушевац“.

cevovod 1706 4   cevovod 1706 1
cevovod 1706 2   cevovod 1706 3

Ради подсећања, планирани радови који су протекли 16. и 17. јуна 2018. године су у оквиру завршетка Пројекта Регионалног система водоснабдевања Расинског округа, а поводом реализације компоненте Даљински надзор и управљање Регионалним системом „Ћелије“.

Током ова два дана водоснабдевање је било обустављено на територији Града Крушевца, Општине Ћићевац и три насељена места на територији Општине Трстеник – Стопања, Стари Трстеник и Бресно поље. То је било неопходно извршити, јер реализацију ове компоненте обухватали су радови и уградња опреме на систему почев од Постројења у Мајдеву до Мерно-регулационог блока у Липовцу и даље до резервоара, мерних блокова у Ћићевцу и Варварину.

Извршена је замена лептирастог затварача (вентила) Ø1000, замена лептирастог затварача (вентила) Ø600, израда прикључка за мерење притиска, уградња прикључка за мерење количине хлора, уградња прикључка за мерење мутноће и повезивање свих елемената који се налазе у мерном блоку у систем даљинског надзора и управљања.

Паралелно са поменутим радовима на Мерно – Регулационом блоку у Липовцу, извршено је неопходно испирање комплетног магистралног цевовода Ø1000 и то у пет етапа - деоница.

  1. Деоница постројење у Мајдеву – испуст у Шогољу;
  2. Деоница Шогољ - испуст у Шаврану;
  3. Деоница Шавране – испуст у Степошу;
  4. Степош – Липовац, односно до испуста код реке Расина на цевоводу Ø1000 за Ћићевац и Варварин;
  5. Деоница Липовац (од МРБ Липовац) до испуста код Ватрогасног дома

Сви поменути радови су завршени по планираној динамици.

За све додатне информације грађани се у периоду стабилзације водоснабдевања могу информисати позивом на CALL CENTAR на следеће бројеве, који ће радити 24 сата: 037/ 415 – 301 и 064/ 824 – 95 – 00.

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs