h-02.png

ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА „РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА РАСИНСКОГ ОКРУГА“ КАО ВАЖАН КОРАК КА СТАБИЛНИЈЕМ СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ

3авршетком Пројекта Регионалног система водоснабдевања Расинског округа у ЈКП „Водовод-Крушевац“ преостао је да реализује компонента Даљински надзор и управљање Регионалним системом „Ћелије“.

Реализацију ове компоненте обухватају радови и опрема на систему почев од Постројења у Мајдеву до Мерно-регулационог блока у Липовцу и даље до резервоара, мерних блокова у Ћићевцу и Варварину. На Мерно-регулационом блоку у Липовцу треба да се изведу следећи радови:

- Замена лептирастог затварача Ø1000

- Замена лептирастог затварача Ø600

- Израда прикључка за мерење притиска

- Уградња прикључка за мерење количине хлора

- Уградња прикључка за мерење мутноће

- Повезивање свих елемената који се налазе у мерном блоку у систем даљинског надзора и управљања.

За извођење наведених радова биће неопходно да се затвори цевовод Ø1000 који допрема пијаћу воду према граду са Постројења у Мајдеву, што значи да у периоду извођења радова становништво и привреда неће имати воду.У периоду искључења магистралног цевовода и извођењу радова на МРБ Липовац, паралелно ће се вршити неопходна испирања комплетног магистралног цевовода Ø1000 у више етапа.

Радови се изводеу периоду од 05:00 часова у суботу 16.06.2018.год. до вечерњих часова у недељу 17.06.2018.године, и у том периоду ће бити искључен магистрални цевовод Ø1000 којим се пијаћа вода дистрибуира са постројења у Мајдеву, и када ће бити обустављено водоснабдевање на територији Града Крушевца, Општине Ћићевац и три насељена места на територији Општине Трстеник – Стопања, Стари Трстеник и Бресно поље.

За време прекида водоснабдевања, због извођења планираних радова, за основне потребе у пијаћој води биће обезбеђене покретне и фиксне ауто-цистерне на читавом подручју где буде искључено редовно снабдевање са водо-система Ћелије.

Овде можете видети распоред покретних и фиксних цистерни

cevovod deo 1  cevovod deo 3  cevovod deo 2 
cevovod deo 6   cevovod deo 7
cevovod deo 8   cevovod deo 9

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs