ОБИЛАЗАК ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ИЗ ПТИЧИЈЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Радови на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода теку планираном динамиком.

Ради подсећања радови на изградњи отпочели су почетком априла ове године. Вишегодишњи рад на изградњи колектора и канализационе мреже у сеоским насељима су претходили почетку изградње овог веома значајног објекта какво је Постројења.Пројектом је предвиђено да капацитет Постројења буде 526 l/s, које ће радити за минимум 90 000 ЕС. Изградњом овог Постројења трајно ће се решити проблем испуштања непречишћених и отпадних вода из домаћинстава и индустрије. Крушевац ће бити сврстан у ред еколошких градова који воде рачуна о заштити животне средине.

PPOV dron novembar 2018 1   PPOV dron novembar 2018 2
PPOV dron novembar 2018 3   PPOV dron novembar 2018 4

Вредност Постројења је 14 милиона евра, као део Пројекта прикупљања и пречишћавања отпадних вода Града Крушевца чија укупна вредност износи 24 милиона евра. Срества су обезбеђена из кредита немачке KFW банке чији је рок отплате 12 година. Инвестиција се спроводи уз надзор Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастурктуре. Од укупног износа кредита 95% средстава враћа Влада Републике Србије, а остатак ЈКП „Водовод – Крушевац“.

PPOV dron novembar 2018 5   PPOV dron novembar 2018 6
PPOV dron novembar 2018 7   PPOV dron novembar 2018 8

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs