ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ КРУШЕВЦА

Дана 18.09.2017. у просторијама Регионалне привредне коморе Града Крушевца одржана је презентација програма подршке локалним самоуправама у Србији на придруживања ЕУ.

Овај догађај, уводним обраћањем, отворили су Оливера Дреновац, помоћник градоначелника Крушевца за екологију, одрживи развој и енергетику и Миодраг Глушевић, СКГО шеф Одељења за комунална и питања урбанизма и заштите животне средине.

Циљеве програма подршке локалним самоуправама у Србији на придруживања ЕУ представио је Thomas Nylund, представник Шведске асоцијације локалних власти и региона.

Презентацију Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације „Ћелије“, као и презентацију Студије заштите предела изузетних одлика „Ћелије“, одржао је Слободан Грашић, руководилац микробиолошке лабораторије у ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Унапређење имплементације интегралног управљања водама акумулације „Ћелије у складу са принципима одрживог развоја“ презентовала је Соња Поповић, експерткиња на Програму.

Испред ЈКП „Водовод-Крушевац“ присуствовао је извршни директор Саша Антић са сарадницима.

KOMORA 1809 1   KOMORA 1809 2
KOMORA 1809 3   KOMORA 1809 4

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs