h-04.png

Првобитна концепција снабдевања пијаћом водом из реке Западне Мораве напуштена је по изградњи Постројења за пречишћавање и кондиционирање воде капацитета 650 l/s у Мајдеву, као и магистралног цевовода DN1000 Мајдево-Крушевац у дужини од 20 km. Ово постројење се снабдева сировом водом из акумулационог језера Ћелије, а од 2014. године урађена је реконструкција Фабрике воде у смислу техничко-технолошке модернизације и повећања капацитета постројења на 1.000 l/s, чиме су великим делом обезбеђени предуслови да ЈКП „Водовод-Крушевац“ прерасте у регионални водовод и омогући континуалну испоруку пијаће воде околним општинама, Варварину и Ћићевцу (Александровац и део општине Трстеник су већ у систему). Подаци казују да је, у периоду од 1984. до првих месеци у 2017. години, водоводна мрежа знатно проширена у свим правцима, тако да је данас њена дужина достигла преко 700 km, са које се напаја близу 105.000 становника....

У току су активности на реализацији изградње водоводног система у више сеоских насеља: Коњух, Љубава, Каменаре, Лазаревац, Коморане, Глобаре, Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Сушица, Позлата, Црквина. Здравиње, Каоник, Ђунис, Јошје, Велика Ломница, Буци и Велико Гркљане. Урађена је и концепција водоснабдевања за насеља у околини Великог Шиљеговца и Рибара. Завршена је изградња магистралнх цевовода према Општинама Ћићевац и Варварин, чиме је омогућено да и њихови становници добију здраву пијаћу воду. Разматра се могућност довођења здраве пијаће воде и до групе насеља у Општини Трстеник која се налази на левој обали реке Западне Мораве.

Усвојеним Међуопштинским договорима, предвиђено је да здраву пијаћу воду са Постројења у Мајдеву треба да добију Општине Ћићевац и Варварин, док се Општине Александровац и део Општине Трстеник већ снабдевају из система.

Да би се реализовала идеја о Регионалном систему водоснабдевања Расинског округа покренуте су велике инвестиционе активности на обезбеђењу довољних количина квалитетне пијаће воде.

За обезбеђење водоснабдевања општинa Ћићевaц и Вараварин, још 1994. године започета је изградња магистралних цевовода којом би се вода транспортовала од Крушевца према овим Општинама. За реализацију ових објеката била су потребна велика финансијска средства, а обезбеђена су од стране општина Ћићевац и Варварин, Града Крушевца, а највећим делом од стране републичких Министарстава.

Градња је трајала дуго, и коначно магистрални цевоводи су завршени крајем 2016. године. Практично, Општина Ћићевац је почела да користи здраву пијаћу воду са система „Ћелије“ почетком 2017. године, а у наредном периоду очекује се и прикључење Општине Варварин.

У склопу Регионалног система водоснабдевања, на основу Генералног пројекта регионалног система „Ћелије“, изграђен је и резервоар у насељеном месту Липовац на магистралном цевоводу који иде са Постројења за прераду воде испред водоводног система Крушевца. Улога резервоара је изузетно велика, омогућава миран, континуиран рад Постројења за прераду воде, одржава константан притисак воде у систему без обзира на промене у потрошњи и користи се у дистрибуцији воде према Општинама Ћићевац и Варварин.

У наредном периоду предстоји и реализација још једног пројекта у оквиру Регионалног система водоснабдевања, а то је даљински надзор и управљање како би се из једног центра пратио рад целог система и према потреби правовремено реаговало.

У садашњим условима пословања постоји Регионални систем водоснабдевања Расинског округа са следећим објектима:

- Акумулација „Ћелије“ као извориште сирове воде;

- Магистрални цевовод сирове воде од акумулације „Ћелије“ до Постројења за прераду воде дужине 2,5 километра;

- Постројење за прераду воде за пиће у Мајдеву капацитета 1.000 l/s;

- Магистрални цевовод Ø1000 од Постројења до мерно-регулационог блока у Липовцу (резервоар у Липовцу) дужине 19 km;

- Магистрални цевовод Ø1000, Ø600, Ø400 у купној дужини од преко 30 km, од мерно-регулационог блока у Липовцу до Општина Ћићевац и Варварин;

-Дистрибутивни водоводни системи Града Крушевца, Општина Ћићевац и Варварин, Општине Александровац и дела Општине Трстеник.

 

У ТОКУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА УГЛУ ДУШАНОВЕ, БАЛКАНСКЕ И ЈУГ БОГДАНОВЕ УЛИЦЕ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је прошле недеље на још једној локацији отпочео радове на реконструкцији водоводне мреже.

У ТОКУ АНАЛИЗЕ УЗОРАКА ВОДЕ ОД СТРАНЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ позива своје цењене потрошаче на стрпљење и разумевање.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ТАКОВСКОЈ УЛИЦИ

Екипе ЈКП „Водовод-Крушевац“ раде на реконструкцији водоводне мреже у Таковској улици у потезу од Душанове до Шумадијске улице.

УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ Ø1000

Радови на магистралном цевоводу Ø1000 због којих је било неопходно да ЈКП „Водовод-Крушевац“ изврши планско искључење корисника који се водом снабдевају са система „Ћелије“, успешно су завршени.

САОПШТЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ О ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Дана 21.06.2018. године Завод за јавно здравље је издао званично саопштење у коме се наводи да је вода у систему ЈКП "Водовод-Крушевац" исправна за пиће.

У ТОКУ: РАДОВИ НА МЕРНО – РЕГУЛАЦИОНОМ БЛОКУ ЛИПОВАЦ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је дана 16.06.2018.године започео планиране радове који су више недеља најављивани.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs