Регионални систем водоснабдевања Расинског округа

Mагистрални цевовод од Резервоара „Липовац“ до Мерно регулационих блокова Ћићевац и Сталаћ

Дугорочним програмом водоснабдевања Расинског округа обезбеђена је здрава пијаћа вода са регионалног система „Ћелије“, односно Постројења за производњу и прераду воде за пиће у Мајдеву за територију Општине Ћићевац.

Регионални магистрални цевовод се састоји из следећих објеката:

  • Постројење за производњу и прераду воде за пиће у Мајдеву,
  • Магистрални цевовод DN 1000 дужине 19 km, од Постројења до мерно регулационог блока у Липовцу,
  • Резервоар Липовац, запремине 5000 m3 у Липовцу,
  • Магистрални цевовод DN 1000, DN 600, DN 400 у укупној дужини од преко 30 km, од МРБ Липовац до резервоара у Bарварину и Ћићевцу, са свим припадајућим објектима.

Средства за ову капиталну инвестицију у износу од 15 милиона евра је обезбедила Влада Републике Србије и локална самоуправна Града Крушевца преко европских фондова.

Како би се дугорочно обезбедило водоснабдевање Расинског округа изведени су радови на следећим објектима:

  • Извршена је реконструкција и проширење Постројења за прераду воде у Мајдеву тако да је капацитет са 1000 l/s, што је сасвим довољно за дугорочно водоснабдевање свих наведених општина.
  • Изграђени су недостајући магистрални цевоводи до Ћићевца, Сталаћа и Варварина, као и резервоар у Варварину, што значи да су у садашњим условима на регионални систем прикључени Град Крушевац, Општина Александровац, део Општине Трстеник, Општина Ћићевац и Општина Варварин.
  • Резервоар у Липовцу изграђен је на основу Генералног Пројекта регионалног система „Ћелије“. Улога овог резервоара је изузетно велика, јер омогућава миран рад Постројења за производњу и прераду воде у Мајдеву, изравнава часовну дневну неравномерност потрошње ка Општинама Варварин и Ћићевац, као и дистрибуцију воде на територији Града Крушевца.
  • Битан фактор у функционисању дистрибутивног система ка Општинама Ћићевац и Варварин, а који није завршен, је спровођење даљинског надзора и управљање на комплетном регионалном систему од Постројења за производњу и прераду воде у Мајдеву до резервоара у Ћићевцу и Сталаћу. Радови на увођењу даљинског надзора и управљања регионалним системом су планирани да се заврше током 2017. године, као и то да су средства обезбеђена од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Изградња магистралног цевовода према Oпштинама Ћићевац и Варварин започета је 1994. године и зависно од обезбеђења финансијских средстава, радови су се изводили све до данашњих дана.

Од 2015. године започело се са испитивањима и испирањем магистралног цевовода до резервоара Ћићевац и резервоара Варварин. Како је овај цевовод грађен дужи низ година, при испитивању уочено је доста процуривања и вршене су санације, а за то су утрошена велика средства. У овоме је ЈКП „Водовод-Крушевац“ имао највећу улогу и у обезбеђивању финансијских средстава и у довођење цевовода у функционално стање.

У децембру 2016. године завршене су поправке кварова на цевоводима и вода је упуштена у резервоар Ћићевац и резервоар Сталаћ. Вршило се испирање резервоара и секундарне мреже у самом Ћићевцу и Сталаћу. Цевовод је стабилизован и грађанима Ћићевца је омогућено да са регионалног система „Ћелије“ користе воду. Надлежност у дистрибуцији воде за подручје Ћићевца и Сталаћа ће бити под контролом Општине Ћићевац.

У даљем раду, количина воде коју ће ЈКП „Водовод-Крушевац“ испоручивати потрошачима износиће 30 l/s , што значи да ће воду са Постројења за прераду воде у Мајдеву користити 8.000 нових потрошача на мрежи у Општини Ћићевац.

 

Sistem Celije ka Varvarinu Model   Sistem vodosnabdevanja Ćelije

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs