h-06.png

У оквиру програма немачке финансијске сарадње са Србијом, КFW Развојна Банка финансира инвестиције за рехабилитацију градског водоснабдевања и канализационих система у одабраним општинама средње величине у Србији. Циљ инвестиционог програма је да осигура одрживо водоснабдевање и унапређење одвођења отпадних вода за становништво по социјано прихватљивим ценама. Општи циљеви, Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србји, су да побољша локалну самоуправу, институционалну поставку и пружање услуга, и да побољша животне услове становништва у пројектним општинама. У оквиру Програма III, фаза 2, отпадне воде у општинама средње величине у Србији одобрен је пројекат „Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода“ за град Крушевац....

Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода градиће се на површини од 5,1 хектара. Након извршене Експропријације власништво над локацијом додељено је Граду Крушевцу, који ће корисништво над парцелом препустити ЈКП Водоводу. Локација будућег постројења се налази у КО Бивоље, на простору северно од Западне магистрале, тј. између будућег ауто-пута Појате - Прељина и одбрамбеног насипа Западне Мораве.

Уговор о извођењу радова потписан је 2016. године. Током 2017. кренуло се са припремним радовима, који су подразумевали рашчишћавање терена, ограђивање локације и обезбеђивање приступних локација. Након комплетирања техничке документације, полагањем камена темељца 14.10.2017. године званично је отворено градилиште будућег Постројења за пречишћавање отпадних вода.

Квалитет пречишћене воде

Након третмана на ППОВ, пречишћена вода ће се испуштати у реципијент реку Западну Мораву. Пројектом је предвиђено да квалитет пречишћених отпадних вода задовољава стандарде које захтева Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање као и Директиве европског савета која се односи на пречишћавање отпадних вода (Counsil Directive 91/271/ЕС).

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРВИХ ОБЈЕКАТА НА ПОСТРОЈЕЊУ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ

Радови на изградњи првих објеката будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода теку већ месец дана.

ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА

Дана 25.04.2018.године у управној згради ЈКП „Водовод-Крушевац“ одржан је састанак поводом почетка изградње Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца.

БУДУЋЕ ПОСТРОЈЕЊЕ КЉУЧНО ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉЕ СВИХ КРУШЕВЉАНА

Градоначелница града Крушевца Јасмина Палуровић и директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић са сарадницима обишли су данас на северној обилазници почетне радове на изградњи будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца.

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У ОКВИРУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ О ОТПАДНИМ ВОДАМА

У оквиру 48. Конференције о отпадним водама, комуналном отпаду и опасном птпаду, другог дана 28.марта 2018. године у Брзећу, са почетком у 12.00 часова, Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство организовало је округли сто посвећен најактуелнијим темама из рада и пословања предузећа водовода и канализације.

ОДРЖАН РЕДОВНИ САСТАНАК НА ЛОКАЦИЈИ БУДУЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА

У поступку изградње првих објеката Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода са територије града Крушевца, одржан је редовни седмични састанак.

ОТПОЧЕЛА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ, КОМУНАЛНИ ЧВРСТИ ОТПАД И ОПАСАН ОТПАД

Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, удружење водовода и канализације Србије, Институт за хемију, технологију и металургију у сарадњи са Привредном Комором Србије, Општином Брус и ЈКП „Расина“ Брус, у периоду од 27.–29.03.2018. године у Брзећу организују 48. Конференцију из области комуналних и индустријских отпадних вода, комуналног чврстог отпада и опасног отпада.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs