h-01.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је још 1958.године, а како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Санитарни канализациони систем Града Крушевца се донедавно делио на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско - Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је спроведено у периоду од 2016. до 2020. године када су реализовани пројекти на комплетирању главних градских колектора.

Канализациона мрежа је од исте важности као и водоводна. Због тога, ЈКП „Водовод - Крушевац“ улаже напоре у паралелно унапређење и канализационог система. Градски канализациони систем је изграђен по сепаратном моделу и пружа покривеност у преко 460 улица у граду и приградским насељима, као и у 16 насељених места, обухватајући дужину од преко 350 километара, што представља преко 65% покривености. Атмосферска канализациона мрежа пружа додатни капацитет, са преко 150 километара цевовода. Овај комплексан систем укључује преко 3.000 сливника и преко 1.500 шахти.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија, Град Крушевац, ЈКП „Водовод - Крушевац“ и Немачка Развојна Банка KfW, финансирале су радове на изградњи и реконструкцији канализационог система у Крушевцу и околини. Овај инвестициони програм је трајао од 2016. до 2020.године и имао је за циљ да становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода.

Нови колектори и канализација

Изградња колектора и канализационе мреже, која је реализована и на градском и на сеоском подручју, представљала је неопходан корак за функционисање будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу. Због комплексности пројекта, радови на колекторској и канализационој мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ЛОТ 3 (ФАЗА 3).

Планови за даље ширење канализационе мреже

ЈКП „Водовод - Крушевац“ активно се ангажује на проширењу канализационе инфраструктуре кроз интензивну имплементацију планова. Тренутно се ради на изради техничке документације за изградњу фекалне канализације у 9 насељених места: Бела Вода, Пепељевац, Лукавац, Вучак, Гари, Доњи Степош, Велика Ломница, Буци и Макрешане. Након изградње која је у плану у наведеним местима покривеност канализационе мреже ће се повећати за око 10%, односно могућност прикључења на мрежу ће добити преко 3.000 домаћинстава.

И у будућности, ЈКП „Водовод – Крушевац“ наставиће да инвестира у свој канализациони систем како би и даље пружио ефикасне услуге третмана одвођења и пречишћавања отпадних вода свим својим корисницима. Одржавањем постојеће канализације, али и изградњом нових колектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу, остварен је велики напредак у пружању комуналних услуга у складу са законодавством ЕУ, Републике Србије и потребама свих наших корисника.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МОДРИЦА ЗА 28.07.2017.

Због извођења радова у насељеном месту Модрица на изради кућних прикључака односно изради попречних веза за колектор отпадних вода, обавештавамо Вас да ће се дана 28.07.2017. године (петак) у временском интервалу од 08 до 17 часова режим саобраћаја изменити – траса ће бити затворена а сукцесивно ће се пропуштати путничка возила сходно динамици извођења радова или ће саобраћај бити усмерен заобилазном трасом према условима на терену. Југопревоз ће ускладити своје линије у наведеном временском интервалу.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИВРЕМЕНОЈ ЗАБРАНИ САОБРАЋАЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАКАШНИЦА

Због извођења радова на изградњи канализационе мреже у оквиру друге групе колектора (ЛОТ 2), у насељу Пакашница у Крушевцу, обавештавамо Вас о привременој забрани саобраћаја у периоду од 03.07.2017. године до 01.09.2017. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МОДРИЦА ЗА СУБОТУ 22.07.2017.

Због извођења радова у насељеном месту Модрица на изради кућних прикључака односно изради попречних веза за колектор отпадних вода, обавештавамо Вас да ће се дана 22.07.2017. године (субота) у временском интервалу од 08 до 17 часова режим саобраћаја изменити – траса ће бити затворена а сукцесивно ће се пропуштати путничка возила сходно динамици извођења радова или ће саобраћај бити усмерен заобилазном трасом према условима на терену. Југопревоз ће ускладити своје линије у наведеном временском интервалу.

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЛИПОВЦУ – ЛОТ 2

У насељеном месту Липовац настављају се радови на изградњи друге групе колектора – ЛОТ 2.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ МОДРИЦА ЗА 09.07.2017.

Због извођења радова у насељеном месту Модрица на изради кућних прикључака односно изради попречних веза за колектор отпадних вода, обавештавамо Вас да ће се дана 09.07.2017. године ( недеља ) у временском интервалу од 08 до 17 часова режим саобраћаја изменити – траса ће бити затворена а сукцесивно ће се пропуштати путничка возила сходно динамици извођења радова или ће саобраћај бити усмерен заобилазном трасом према условима на терену. Југопревоз ће ускладити своје линије у наведеном временском интервалу.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЊЕГОШЕВОЈ УЛИЦИ

Екипа канализационе мреже ЈКП „Водовод-Крушевац“ је дана 13.06.2017. извршила реконструкцију на канализационој мрежи у Улици Његошевој.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти