h-05.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је још 1958.године, а како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Санитарни канализациони систем Града Крушевца се донедавно делио на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско - Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је спроведено у периоду од 2016. до 2020. године када су реализовани пројекти на комплетирању главних градских колектора.

Канализациона мрежа је од исте важности као и водоводна. Због тога, ЈКП „Водовод - Крушевац“ улаже напоре у паралелно унапређење и канализационог система. Градски канализациони систем је изграђен по сепаратном моделу и пружа покривеност у преко 460 улица у граду и приградским насељима, као и у 16 насељених места, обухватајући дужину од преко 350 километара, што представља преко 65% покривености. Атмосферска канализациона мрежа пружа додатни капацитет, са преко 150 километара цевовода. Овај комплексан систем укључује преко 3.000 сливника и преко 1.500 шахти.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија, Град Крушевац, ЈКП „Водовод - Крушевац“ и Немачка Развојна Банка KfW, финансирале су радове на изградњи и реконструкцији канализационог система у Крушевцу и околини. Овај инвестициони програм је трајао од 2016. до 2020.године и имао је за циљ да становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода.

Нови колектори и канализација

Изградња колектора и канализационе мреже, која је реализована и на градском и на сеоском подручју, представљала је неопходан корак за функционисање будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу. Због комплексности пројекта, радови на колекторској и канализационој мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ЛОТ 3 (ФАЗА 3).

Планови за даље ширење канализационе мреже

ЈКП „Водовод - Крушевац“ активно се ангажује на проширењу канализационе инфраструктуре кроз интензивну имплементацију планова. Тренутно се ради на изради техничке документације за изградњу фекалне канализације у 9 насељених места: Бела Вода, Пепељевац, Лукавац, Вучак, Гари, Доњи Степош, Велика Ломница, Буци и Макрешане. Након изградње која је у плану у наведеним местима покривеност канализационе мреже ће се повећати за око 10%, односно могућност прикључења на мрежу ће добити преко 3.000 домаћинстава.

И у будућности, ЈКП „Водовод – Крушевац“ наставиће да инвестира у свој канализациони систем како би и даље пружио ефикасне услуге третмана одвођења и пречишћавања отпадних вода свим својим корисницима. Одржавањем постојеће канализације, али и изградњом нових колектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу, остварен је велики напредак у пружању комуналних услуга у складу са законодавством ЕУ, Републике Србије и потребама свих наших корисника.

У ТОКУ: РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЛОТ 2 НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА

Већ више од месец дана протиче од почетка грађевинске сезоне, а ЈКП „Водовод-Крушевац“ наставља са радовима на изградњи друге групе колектора.

У ТОКУ: РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КОЛЕКТОРА „Б“ У ОКВИРУ ЛОТ-А 2

HvУ оквиру друге групе колектора (ЛОТ 2) од 16.04.2018. отпочети су радови у Паруновцу на изградњи колектора „Б“, који се пружа од Гагловске реке до улива у колектор А у Крушевцу.

Обавештење о измени режима саобраћаја у насељеном месту Модрица од 04.05.2018.године

Због извођења радова на изградњи канализационе мреже у насељеном месту Модрица, ЈКП "Водовод-Крушевац" обавешава суграђане да ће се од 04.05.2018.године у временском интервалу од 07.30 до 19.00 часова режим саобраћаја изменити из правца Крушевца ка Јастрепцу.

У ТОКУ: РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА

У току су радови на замени старих водоводних прикључних инсталација.Радови се изводе у Газиместанској улици у дужини око 100 метара. Радови теку планираном динамиком и трајаће наредних 10 дана. Извођач радова је ЈКП „Водовод-Крушевац“.

У ТОКУ: РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ КОЛЕКТОРА „А“

ЈКП „Водовод-Крушевац“ већ недељу дана ради на чишћењу деонице колектора „А“ у дужини од 500 метара, почев од табластог затварача према будућем Постројењу за прикупљаање и пречишћавање отпадних вода.

OБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ПАРУНОВЦУ

Због извођења радова, у улици Паруновачкој у Паруновцу и то фазно:

- у зони извођења радова десном коловозном траком гледано из Крушевца и

- у зони извођења радова левом коловозном траком гледано из Крушевца,

oбавештавамо Вас да ће се у периоду од 16.04.2018. до 30.04.2018. године изменити режим саобраћаја према потребама за извођење радова.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти