h-04.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је још 1958.године, а како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Санитарни канализациони систем Града Крушевца се донедавно делио на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско - Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је спроведено у периоду од 2016. до 2020. године када су реализовани пројекти на комплетирању главних градских колектора.

Канализациона мрежа је од исте важности као и водоводна. Због тога, ЈКП „Водовод - Крушевац“ улаже напоре у паралелно унапређење и канализационог система. Градски канализациони систем је изграђен по сепаратном моделу и пружа покривеност у преко 460 улица у граду и приградским насељима, као и у 16 насељених места, обухватајући дужину од преко 350 километара, што представља преко 65% покривености. Атмосферска канализациона мрежа пружа додатни капацитет, са преко 150 километара цевовода. Овај комплексан систем укључује преко 3.000 сливника и преко 1.500 шахти.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија, Град Крушевац, ЈКП „Водовод - Крушевац“ и Немачка Развојна Банка KfW, финансирале су радове на изградњи и реконструкцији канализационог система у Крушевцу и околини. Овај инвестициони програм је трајао од 2016. до 2020.године и имао је за циљ да становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода.

Нови колектори и канализација

Изградња колектора и канализационе мреже, која је реализована и на градском и на сеоском подручју, представљала је неопходан корак за функционисање будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу. Због комплексности пројекта, радови на колекторској и канализационој мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ЛОТ 3 (ФАЗА 3).

Планови за даље ширење канализационе мреже

ЈКП „Водовод - Крушевац“ активно се ангажује на проширењу канализационе инфраструктуре кроз интензивну имплементацију планова. Тренутно се ради на изради техничке документације за изградњу фекалне канализације у 9 насељених места: Бела Вода, Пепељевац, Лукавац, Вучак, Гари, Доњи Степош, Велика Ломница, Буци и Макрешане. Након изградње која је у плану у наведеним местима покривеност канализационе мреже ће се повећати за око 10%, односно могућност прикључења на мрежу ће добити преко 3.000 домаћинстава.

И у будућности, ЈКП „Водовод – Крушевац“ наставиће да инвестира у свој канализациони систем како би и даље пружио ефикасне услуге третмана одвођења и пречишћавања отпадних вода свим својим корисницима. Одржавањем постојеће канализације, али и изградњом нових колектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу, остварен је велики напредак у пружању комуналних услуга у складу са законодавством ЕУ, Републике Србије и потребама свих наших корисника.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАКАШНИЦА ЗА 21.,22. И 23.08.2018.

3бог извођења радова на изградњи канализационе мреже у насељеном месту Пакашница у Ул. Војводе Мишића од раскрснице Улице Липљанске са улицом Војводе Мишића у северном делу (улазак у насеље "Владо Јурића") до раскрснице Улице Липљанске са Улицом Војводе Мишића у јужном делу (излазак из насеља "Владо Јурића") привремено се обуставља саобраћај у периоду од 21.08.2018. до 23.08.2018. у временском интервалу од 08.30 до 16.30 часова.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ЧИТЛУЧКОМ КОЛЕКТОРУ

У оквиру друге групе колектора ЛОТ 2 крајем јуна ове године отпочели су радови на изградњи Читлучког колектора.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ

На основу Одлуке Надзорног одбора број 41/16 од 11.07.2018. године, ЈКП "Водовод-крушевац" расписује Јавну лицитацију ради продаје расходованих основних средстава као секундарних сировина.

У ТОКУ: РАДОВИ НА ВРАЋАЊУ РАСКОПАНОГ АСФАЛТА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА МОДРИЦА, ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ И ПАКАШНИЦА

Како су завршени радови на појединим деоницама на изградњи канализационе мреже у оквиру друге групе колектора, тако се сада врше радови на асфалтирању.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАКАШНИЦА ЗА 21. И 22.07.2018.

Због извођења радова на изградњи канализационе мреже у насељеном месту Пакашница у Ул. Војводе Мишића, тј. од Улице Липљанске према Гарима до Улице Дисове, биће обустављен саобраћај 21.07.2018. до 22.07.2018. у периоду од 07.00 до 19.00 часова.

УСПЕЛА АКЦИЈА СПАШАВАЊА МАЧЕТА ИЗ ШАХТА

Екипа ЈКП "Водовод-Крушевац" је успешно спровела хуману акцију спасавања мачета из шахта.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти