h-02.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је још 1958.године, а како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Санитарни канализациони систем Града Крушевца се донедавно делио на три реона која имају своје заједничке карактеристике: Градски реон, Дединско - Паруновачки реон и Читлучки реон. Обједињавање ових реона је спроведено у периоду од 2016. до 2020. године када су реализовани пројекти на комплетирању главних градских колектора.

Канализациона мрежа је од исте важности као и водоводна. Због тога, ЈКП „Водовод - Крушевац“ улаже напоре у паралелно унапређење и канализационог система. Градски канализациони систем је изграђен по сепаратном моделу и пружа покривеност у преко 460 улица у граду и приградским насељима, као и у 16 насељених места, обухватајући дужину од преко 350 километара, што представља преко 65% покривености. Атмосферска канализациона мрежа пружа додатни капацитет, са преко 150 километара цевовода. Овај комплексан систем укључује преко 3.000 сливника и преко 1.500 шахти.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија, Град Крушевац, ЈКП „Водовод - Крушевац“ и Немачка Развојна Банка KfW, финансирале су радове на изградњи и реконструкцији канализационог система у Крушевцу и околини. Овај инвестициони програм је трајао од 2016. до 2020.године и имао је за циљ да становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода.

Нови колектори и канализација

Изградња колектора и канализационе мреже, која је реализована и на градском и на сеоском подручју, представљала је неопходан корак за функционисање будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу. Због комплексности пројекта, радови на колекторској и канализационој мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2, а касније и ЛОТ 3 (ФАЗА 3).

Планови за даље ширење канализационе мреже

ЈКП „Водовод - Крушевац“ активно се ангажује на проширењу канализационе инфраструктуре кроз интензивну имплементацију планова. Тренутно се ради на изради техничке документације за изградњу фекалне канализације у 9 насељених места: Бела Вода, Пепељевац, Лукавац, Вучак, Гари, Доњи Степош, Велика Ломница, Буци и Макрешане. Након изградње која је у плану у наведеним местима покривеност канализационе мреже ће се повећати за око 10%, односно могућност прикључења на мрежу ће добити преко 3.000 домаћинстава.

И у будућности, ЈКП „Водовод – Крушевац“ наставиће да инвестира у свој канализациони систем како би и даље пружио ефикасне услуге третмана одвођења и пречишћавања отпадних вода свим својим корисницима. Одржавањем постојеће канализације, али и изградњом нових колектора и Постројења за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу, остварен је велики напредак у пружању комуналних услуга у складу са законодавством ЕУ, Републике Србије и потребама свих наших корисника.

У ТОКУ РАДОВИ НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ У ВИДОВДАНСКОЈ УЛИЦИ

Овај проблем се јавио услед урушавања фекалног колектора, који иде из Видовданске улице ка улици Станислава Биничког. Тај проблем присутан је већ одређено време, али није било могућности да се реши, зато што je то подразумевалозаустављање саобраћајa у целој Видовданској улици kao и раскопавање целe улицe по уздужном профилу.

АПЕЛ КОРИСНИЦИМА

Како су влажне марамице неразградиве, и чак у 80 одсто представљају узрочник запушења фекалне канализационе мреже, молимо све суграђане да исте не бацају у канализацију (WC шоље), већ да их одлажу у корпе за отпад.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАТВАРАЊУ ДЕЛА УЛИЦЕ ВИДОВДАНСКЕ

Због извођења радова на канализационој мрежи, у периоду од 27.04.2020. - 06.05.2020. године, биће затворена за саобраћај део улице Видовданска (Веце Корчагина), од Ул. Дринчићеве до улаза у цркву Св. Ђорђа.

СНИМАЊЕ ЦЕВИ КАМЕРОМ - САВРЕМЕНИ СИСТЕМ ЗА НАДГЛЕДАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Током 2019. године преко кредита Немачке развојне KfW банке купљено је потпуно ново комбиновано специјално возило за чишћење канализације (Атрик КА08) са специјалним камерама у вредности од 250 хиљада евра.У оквиру набавке овог возила набављена је и опрема за снимање канализационих инсталација која је уграђена у наменско возило марке фиат добло.

У ТОКУ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КВАРА НА СТАРОМ КОЛЕКТОРУ У УЛ. СТАНИСЛАВА БИНИЧКОГ

ЈКП "Водовод-Крушевац" 20.марта започео је санацију квара на цевоводу старог колектора у Ул. Станислава Биничког. Како су радови сложени и обимни обавиће се у две фазе.

ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ НАСТАВЉАЈУ СЕ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У КОБИЉУ

У оквиру Фазе 3 и ове године интензивно се настављају радови у насељеном месту Кобиље. Радови на изградњи канализационе мреже се одвијају планираном динамиком, а укупна дужина трасе је 7.760 м.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти