h-06.png

Изградња канализације у Крушевцу започета је 1958. године, по сепарационом систему. Како се град развијао на валовитој заравни између реке Расине и Западне Мораве, то је утицало и на опредељења генералних праваца и главних колектора канализације. Крушевачка канализација обухвата сложен техничко-технолошки систем који се простире на око 280 километара. Бави се прикупљањем и одвођењем канализационих и атмосферских вода, одржавањем канализационе мреже, надзором, управљањем и еколошким мониторингом заштите канализационог система и реципијента. Санитарни канализациони систем Града Крушевца се може условно поделити на три реона која имају своје заједничке карактеристике:Градски реон, Дединско – Паруновачки реон иЧитлучки реон.Обједињавање ових реона је у току и предходе му радње на комплетирању главних градских колектора. Када буду изграђени колектори ће прикупљену отпадну воду одвести до система за пречишћавање, како је предвиђено Студијом изводљивости прикупљања и одвођења отпадних вода Града Крушевца из 2012. године....

Циљ Предузећа је да се одвођење отпадних вода реализује према највишим стандардима заштите животне средине, планираног и стабилног развоја, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа. На градску канализацију прикључено је око 79.000 становника, односно преко 16.000 домаћинстава и комерцијалних објеката.

У оквиру програма финансијске сарадње између Савезне Републике Немачке и Републике Србије, Република Србија Град Крушевац, ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Немачка Развојна Банка, финансирале су радове на реконструкцији изградње канализационог система у Крушевцу.Овај инвестициони програм има за циљ да се становништву обезбеди одрживо одлагање отпадних вода, кроз изградњу колектора отпадних вода. Због обимности и комплексности посла, које чини 18 Главних пројеката, колектори су сврстани у две групе (два ЛОТ-а). Вредност радова ЛОТ-а 1 је 1.091.000 евра, а ЛОТ-а 2 је 6.889.513 евра. Након изградње нове канализационе мреже и колектора укупна дужина канализационе мреже износиће 330.73 km и биће прикључено око 83.000 становника.                                                                                        

Прва група колектора – ЛОТ 1

ЛОТ 1 – Прву групу (ЛОТ 1) чини седам пројеката са комплетним примарним и секундарним водовима. Укупна дужина првог ЛОТ-а је 10.013 m. У 2013.години изабран је Конзорцијум предузећа, на челу са GAUFF Ingenieure из Франфурта, за послове пројектовања и припреме тендерске документације. У 2014. и 2015.години извршен је откуп земљишта, урађени су пројекти за изградњу свих седам колектора из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1), обезбеђене су грађевинске дозволе, спроведен је Тендерски поступак, изабран је извођач радова и уговорени су радови за изградњу колектора (ЛОТ 1). Изабрани извођач радова чини Конзорцијум „Телекомуникација Блаце“ и „SADE“ – SERBIA CGTH, а ЈКП „Водовод-Крушевац“ је наручилац радова. Вредност радова ЛОТ-а 1 по Тендеру је 1.091.000 евра

ЛОТ 1 чине:

1.Кошијски колектор - Простире се од Ул. Поручника Божидара - Хајдук Вељкова - Достојевског - Краља Александра (преко пута Роде) - дуж аеродрома – почетак насеља Липовац (преко пута водоводског објекта).

2.Колектор кишне канализације у насељу Багдала III у Крушевцу - Простире се од Ул. Косовске битке до улице у постојећи кишни колектор на углу Ул. Кнеза Павла и Карађорђеве улице.

3.Колектор у улици Краља Александра Ујединитеља - Простире се од Улице Радомира Јаковљевића до прикључка на Кошијски колектор.

4.Кожетински колектор - Простире се од Ул. Мајке Југовића до раскрснице Ул. Ћирила и Методија и Косовске улице у Крушевцу.

5.Колектор кишне канализације у улици Колубарске битке у Крушевцу(Иванковачки блок) - Простире се од Улице Колубарске битке – Саве Шумановића – Ул. Колубарске битке у Крушевцу. 

6.Рехабилитација канализационе мреже отпадних вода у зони Паруновачког моста - Простире се у зони Паруновачког моста.

7.Јасички колектор - Простире се до споја на планирани колектор „С“ у Крушевцу.

Радови на изградњи прве групе колектора - ЛОТ 1 завршени су у 2016. години у планираном року, према грађевинској дозволи. У јануару 2017. године извршена је предаја радова на изградњи групе колектора – ЛОТ 1 између консултаната из GAUFF-a, представника извођача радова „Телекомуникација Блаце“ и Надзора – корисника ЈКП „Водовод-Крушевац“. Том приликом извршено је потписивање све потребне документације које прате ове радове, чиме је ЈКП „Водовод-Крушевац“ званично примио све завршне радове.

Друга група колектора - ЛОТ 2

ЛОТ 2 - Другу групу (ЛОТ 2) чини 11 пројеката са комплетним примарним и секундарним водовима за несељена места. Укупна дужина ЛОТ 2 је 31 km, као и регулација Гарског потока у дужини од 1.5km.У 2016.години изабран је извођач радова након спроведене Тендерске процедуре, а то је Конзорцијум „Телекомуникација“ д.о.о. – „Јединство“ Севојно – „SADE“ SerbiaCGTH.           ЈКП „Водовод-Крушевац“ је инвеститор, а вредност радова ЛОТ-а 2 је 6.889.513 евра. Почетком 2017. године званично су отпочели радови на изградњи друге групе колектора – ЛОТ 2.

ЛОТ 2 чине:

1.Колектор "D" - Реконструкција - повезивање Кожетинског колектора отпадних вода на колектор "D" на раскрсници улица Јасички пут и Железничке у Крушевцу.

2.Читлучки колектор - Колектор отпадних вода од Читлука до споја на колектором "C" у Крушевцу.

3.Пакашички колектор - Отпадне вода из правца Пакашнице дуж десне обале Гарског потока, од Улице Војводе Мишића до Улице Железничке у Крушевцу. Пројекат је подељен на 2 дела.

4.Колектор "B" - Колектор отпадних вода "B" од левообалног насипа Гагловске реке до Јастребачког пута у Крушевцу.

5.Лазарички колектор - Лазарички колектор отпадних вода од Железничке улице до споја на Јасички колектор у Крушевцу.

6.Колектор "C" - Колектор отпадних вода "C" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу.

7.Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде - Канализациона мрежа у насељу Велико Головоде, Општина Крушевац.

8.Канализациона мрежа у насељу Модрица - Канализациона мрежа у насељу Модрица, Општина Крушевац.

9.Канализациона мрежа у Насељу Липовац - Канализациона мрежа у насељу Липовац, Општина, Крушевац.

10.Канализациона мрежа у насељу Пакашница - Канализациона мрежа у насељу Пакашница, Општина Крушевац.

11.Регулација Гарског потока - Регулација Гарског потока од улице Цара Лазара до улице Војводе Мишића у Крушевцу.

ОБИЛАЗАК ГАРСКОГ ПОТОКА

У присуству Градоначелнице града Крушевца Јасмине Палуровић, заменице градоначелника града Крушевца Весне Лазаревић, Председника Скупштине града Крушевца Живојина Милорадовића и директора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимира Милосављевића са сарадницима посећена је једна од уређених локација на Гарском потоку.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ - ГОСТОВАЊЕ ВЛАДИМИРА МИЛОСАВЉЕВИЋА, ДИРЕКТОРА ЈКП "ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ"

Претходне две године за ЈКП "Водовод-Крушевац" биле су инвестиционо захтевне. Доста је урађено, бројни радови су у току а план за ову годину подразумева завршетак капиталних инвестиција. О овим темама у емисији "Разговор с поводом". Гост директор ЈКП "Водовод-Крушевац" Владимир Милосављевић. Аутор и водитељ: Слађана Исаиловић, сниматељ: Драгиша Илић

У ТОКУ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ КОД „КОНАКА“

Крајем марта ЈКП „Водовод-Крушевац“ је отпочео радове на реконструкцији водоводне мреже на раскрсници улица Поручника Божидара, Николе Тесле, Хајдук Вељкове и Доситејевој.

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КОЛЕКТОРА „Б“

Већ двадесетак дана протичу радови у наставку изградње колектора „Б“.

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КОЛЕКТОРА „Б“ ТЕКУ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ

Радови на изградњи колектора „Б“ теку планираном динамиком До сада је завршено око 80% трасе од укупне дужине која износи 1.230 метара. Завршена је фаза подбушивања испод пута Крушевац – Појате.

НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЛИПОВЦУ

И у текућој години настављени су радови на изградњи канализационе мреже у Липовцу.У плану је продужетак канализационе мреже у још три улице, а радови се тренутно изводе у две и то полагањем цеви пречника 250мм. Дужина траса износи 205м и 570м. Извођач радова је „Телекомуникација Блаце“.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs