h-05.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

ОДРЖАН ДРУГИ ДАН РАДИОНИЦЕ НА ТЕМУ: „МАПИРАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ – ИСКУСТВА ШВЕДСКЕ“

Дана 16.01.2018. године у просторијама Регионалне привредне коморе Расинског управног округа одржан је други дан радионице на тему „Мапирање заинтересованих страна и план комуникације – искуства Шведске“.

ЈКП “ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“ УЧЕСНИК ОВОГОДИШЊЕГ САЈМА ЕКОЛОГИЈЕ - ECOFAIR

На београдском сајму од 04. до 06. октобра одржан је Meђународни сајам заштите животне средине и природних ресурса - Ecofair на коме је ЈКП „Водовод-Крушевац“ узео учешће.

ЈКП „ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“ УЗЕО УЧЕШЋЕ У РАДИОНИЦИ НА ТЕМУ: „МАПИРАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ – ИСКУСТВА ШВЕДСКЕ“

У просторијама Регионалне привредне коморе Расинског управног округа, дана 15.01. почела је дводневна радионица на тему: „Мапирање заинтересованих страна и План комуникације – искуства Шведске“.

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ КРУШЕВЦА

Дана 18.09.2017. у просторијама Регионалне привредне коморе Града Крушевца одржана је презентација програма подршке локалним самоуправама у Србији на придруживања ЕУ.

ЈКП “ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ” УЗЕО УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ О ЗАШТИТИ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

JKП “Водовод-Крушевац” јенаиницијативу Градске управе Града Крушевца узело учешће у пројекту „Унапређење имплементације интегралног управљања водама акумулације Ћелије“. Једна од главних активности тог пројекта биће поновно успостављање сарадње са суседним општинама, тј. са општинама које гравитирају на језеру Ћелије, тако да поред Града Крушевца очекује се учешће и општина Брус, Блаце, Александровац, Трстеник и Ћићевац.

INTERVIEW: ГОРДАНА СУБАКОВ

Dr Гордана Субаков, ванредни професор на Катедри за алгологију, микологију и лихенологију Института за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду, била је гост Водовода Крушевац од 19. до 21. јула ове године.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти