h-02.png

Мере за дугорочно побољшање квалитета језерске воде

Mере за дугорочно побољшање квалитета воде акумулације Ћелије своде се на смањење брзине еутрофизације, односно уношења наноса и азота и фосфора у језеро.

Неопходно је спровести следеће мере:

  • Спровођење у дело Решења број 530-01-369/2012-10 о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије и Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије. Водовод Крушевац прихватио је одредио геодетске координате и границу I зоне заштите. Остало је да се постави, односно поправи, ограда око зоне непосредне Радојковићког басена.
  • Заустављање дивље градње и решавање судбине постојећих незаконитих објеката за одмор, у I и II зони заштите.
  • Смањивање ерозије и ригорознија заштита шума, односно очување постојећег шумског покривача, одређивање заштитних шума и пошумљавање.
  • Заштитa и подизање ободне речне вегетације (акватично-терестрични екотони) која представља зонузадржавања азота и фосфора, филтер за воду која током падавина доспева у акватичне системе и задњу одбрану од ерозије.
  • Смањење дифузног загађења у оквиру мудрог раста који се ослања на позитивне аспекте традиционалне пољопривредних делатности и обухвата рационално и неразарајуће коришћење земљишта и природних ресурса. У оквиру мудрог развоја, Златари и Васићи имају велике могућности за развој еколошког сеоског туризма који би им уз мање напоре, од оних које сада улажу у стихијну пољопривредну производњу, доносио већи приход и омогућио очување језера и његове околине.

Решавање проблема отпадних вода Бруса и Блаца и осталих тачкастих загађивача, односно туристичких центара. С тим у вези, у току је изградња два мања постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу.

ОДРЖАНЕ ПРВЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Уочи предстојеће манифестације „Дан вода – 22.март“, коју ЈКП „Водовод-Крушевац“, већ, традиционално организује, одржане су прве презентације у ОШ „Свети Сава“ Читлук и ОШ „Драгомир Марковић“.

ОДРЖАН САСТАНАК У ПРОСТОРИЈАМА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕУ

Поводом подршке Делегације Европске Уније у Републици Србији изградњи постројења за третман воде и отпадних вода у општинама Брус и Блаце и програма „Подршка локалним самоуправама на путу придруживања ЕУ, унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне адмнистрације“ дана 22.02.2018. одржан је састанак у просторијама Делегације ЕУ.

НАЈАВА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАН ВОДА -22.МАРТ“

Гостовањем у јутарњем програму Радио Телевизије Крушевац, ПР Менаџер ЈКП „Водовод-Крушевац“, Ана Бербаков најавила је програм предстојеће манифестације „Дан вода – 22.март“.

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ У ОПШТИНАМА БРУС И БЛАЦЕ НА ТЕМУ ЗАШТИТЕ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ

Дана 13.02.2018.године помоћник градоначелника града Крушевца за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац и извршни директор у ЈКП „Водовод-Крушевац“ Саша Антић, посетили су општине Брус и Блаце.

СТАБИЛНО СТАЊЕ НА ЈЕЗЕРУ ЋЕЛИЈЕ

И после обилних падавина, стање на језеру Ћелије је редовно - за медије дао је изјаву директор Фабрике воде у Мајдеву, Мирослав Стојановић.

ОДРЖАН САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Јуче је одржан састанак радне групе за имплементацију пројекта „Унапређење имплементације интегралног управљања водама акумулације Ћелије у складу са принципима одрживог развоја“.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти