h-05.png

Мере за дугорочно побољшање квалитета језерске воде

Mере за дугорочно побољшање квалитета воде акумулације Ћелије своде се на смањење брзине еутрофизације, односно уношења наноса и азота и фосфора у језеро.

Неопходно је спровести следеће мере:

  • Спровођење у дело Решења број 530-01-369/2012-10 о одређивању зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије и Елабората о зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања акумулације Ћелије. Водовод Крушевац прихватио је одредио геодетске координате и границу I зоне заштите. Остало је да се постави, односно поправи, ограда око зоне непосредне Радојковићког басена.
  • Заустављање дивље градње и решавање судбине постојећих незаконитих објеката за одмор, у I и II зони заштите.
  • Смањивање ерозије и ригорознија заштита шума, односно очување постојећег шумског покривача, одређивање заштитних шума и пошумљавање.
  • Заштитa и подизање ободне речне вегетације (акватично-терестрични екотони) која представља зонузадржавања азота и фосфора, филтер за воду која током падавина доспева у акватичне системе и задњу одбрану од ерозије.
  • Смањење дифузног загађења у оквиру мудрог раста који се ослања на позитивне аспекте традиционалне пољопривредних делатности и обухвата рационално и неразарајуће коришћење земљишта и природних ресурса. У оквиру мудрог развоја, Златари и Васићи имају велике могућности за развој еколошког сеоског туризма који би им уз мање напоре, од оних које сада улажу у стихијну пољопривредну производњу, доносио већи приход и омогућио очување језера и његове околине.

Решавање проблема отпадних вода Бруса и Блаца и осталих тачкастих загађивача, односно туристичких центара. С тим у вези, у току је изградња два мања постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу.

СВЕТСКИ ДАН ВОДА – 22. МАРТ У ЗНАКУ НАЈМЛАЂИХ СУГРАЂАНА

Поводом обележавања манифестације „Светски дан вода – 22.март“ од 12. до 20.03.2018. одржано је више од 20 презентација у основним школама у граду и насељеним местима.

НАЈАВА ПРОГРАМА ЗА СВЕТСКИ ДАН ВОДА - 22.МАРТ 2018.ГОДИНЕ

Светски дан вода се обележава широм света са циљем ширења свести и савести о заштити вода, значају воде као ограниченог природног ресурса и на недостатак пијаће воде у многим крајевима света.
 

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО У МАЛОЈ САЛИ КРУШЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА

Поводом „Светског дана вода – 22.март“ који ЈКП „Водовод-Крушевац“ традиционално, сваке године, обележава одржан је Округли сто.

НАЈАВА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАН ВОДА - 22.МАРТ" У ЈУТАРЊЕМ ПРОГРАМУ ТВ ЈЕФИМИЈА

Дана 14.03.2018.године у јутарњем програму ТВ Јефимије, ПР менаџер Ана Бербаков најавила је активности које успешно спороводи ЈКП "Водовод-Крушевац".

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ЈЕЗЕРО ЋЕЛИЈЕ КРОЗ ОБЈЕКТИВ ИСТОРИЈЕ“

Обележавање манифестације „Светски дан вода – 22.март“, коју ЈКП „Водовод-Крушевац“ традиционално прославља сваке године, започета је отварањем изложбе.

НАСТАВАК АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА ЗА УЧЕНИКЕ 5.,6. И 7. РАЗРЕДА

Дана 13.03.2018.године успешно се настављају недељне активности поводом Светског дана вода „22.марта“, који ЈКП „Водовод-Крушевац“ традиционално обележава.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти