h-01.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

ЈКП “ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ ФЕСТИВАЛИ БАЛОНА

ЈКП „Водовод-Крушевац“ je и ове године узео учешће у оквиру 3. међународног фестивала балона „Крушевац кроз облаке“.

ЈКП „ВОВОДОД-КРУШЕВАЦ“ УЗЕО УЧЕШЋЕ У АКЦИЈИ 101 КАО 1

Поводом Дана планете који се сваке године обележава 22.04.2018. године, ЈКП „Водовод-Крушевац“ узео учешће у акцији „101 као 1“.

УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ – ДА БЛИСТА ВОДЕНИ ЗМАЈ

ЈКП „Водовод-Крушевац“, као друштвено одговорно предузеће у сарадњи са Регата клубом „Расина“ и ове године је организовало акцију чишћења језера Ћелије.

НОВИ МИНИ БАГЕР ЗА НОВЕ РАДОВЕ НА ТЕРЕНУ

 

Из фонда за заштиту животне средине Града Крушевца, а по расписаном конкурсу, набављена је машина мини багер. Конкурс је расписан у 2017.години за пројекте који се односе за унапређење заштите животне средине на територији Града Крушевца.  

НАЈАВА АКЦИЈЕ ЧИШЋЕЊА ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ „ДА БЛИСТА ВОДЕНИ ЗМАЈ“

ЈКП „Водовод-Крушевац“, као друштвено одговорно предузеће у сарадњи са Регата клубом „Расина“ позива сва еколошка удружења, еколошки свесне суграђане и љубитеље природе да нам се придруже у суботу 19. маја 2018. године, с почетком у 9.00 сати ујутру, на заједничкој великој акцији чишћења језера Ћелије.

ГРУПА ЕМИНЕТНИХ СТРУЧЊАКА ПОСЕТИЛА ФАБРИКУ ВОДЕ У МАЈДЕВУ

У оквиру 48. Конференције о отпадним водама, комуналном отпаду и опасном отпаду, трећег дана 29.03.2018. године, група еминентних стручњака из наведених области и директора водовода и комуналних предузећа посетила је Фабрику воде у Мајдеву. 

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти