h-05.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

У ЕКОЛОШКОЈ АКЦИЈИ НА ЈЕЗЕРУ ПРИКУПЉЕНО ВИШЕ ОД 500 ЏАКОВА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Лепо време у недељу 7.марта послужило је љубитељима природе да дају свој допринос њеном очувању и заштити. У организацији Општине Брус, тамошње Туристичке организације и МЗ Златари на обалама језера Ћелије организована је еколошка акција сакупљања отпада. И овога пута највећи део отпада су чиниле пластична амбалажа и кесе а било је и другог разноврсног отпада који је прекрио обале.

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА РУКОВАЊЕ СИСТЕМОМ МОБИЛНИХ БРАНА

     Канцеларија за управљање јавним улагањима (КУЈУ) у сарадњи са Програмом за развој УН-а (УНДП), организовала је, за представнике јединица локалних самоуправа слива Западне Мораве задужене за питања цивилне заштите и одбране, обуку за руковање системом мобилних брана. Представници ЈКП „Водовод-Kрушевац“ присуствовали су овој обуци, која је одржана 08.02.2021. у Чачку, на градској плажи, у близини Спортског центра ,,Младост’’.

КРУШЕВАЦ, БРУС И БЛАЦЕ ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА


Међуопштински споразум о сарадњи и начину управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода у општини Брус и Блаце, коначно је данас потписан у Расинском управном округу. Овим споразумом се финализира трогодишњи пројекат за заштиту језера Ћелије од уливања отпадних вода из Расине и Блаташнице, а ЈКП "Водовод - Крушевац" добија “зелено светло” да, под уговором предвиђеним условима, управља и одржава будућа постројења за прераду отпадних воде општина Брус и Блаце.

КРУШЕВАЧКИ ВОДОВОД И ЈКП БЛАЦЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКЦИЈИ ЧИШЋЕЊА БЛАТАШНИЦЕ

Недавне кише које су у језеро “спрале” огромне количине смећа, још једном су показаје да само заједничким акцијама са општинама из којих ово смеће, али и отпадне воде стижу у језеро, можемо заштити ово извориште питке воде за Крушевац и већи део Округа. У том контексту, а на иницијативу градоначелнице Крушевца, Јасмине Палуровић, данас је почела вишедневна акција чишћења приобаља Блаташнице.

АКЦИЈА У РАЗБОЈНИ – ”РАСИНА“ ЧИСТИ ОБАЛЕ РАСИНЕ

После новогодишње акције чишћења обале Расине код ромског насеља у Брусу када је прикупљено и на депонију Слава извезена велика количина разноврсног комуналног отпада који је нанела река али и несавесни грађани, ЈКП „Расина“је у петак 26.02.2021.године спровело акцију уређења обала ове реке у Разбојни.

ПОСТАВЉЕНА ЗАУСТАВНА БАРИЈЕРА РАДИ ЗАШТИТЕ ЈЕЗЕРА ЋЕЛИЈЕ ОД КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Да би заштитили језеро Ћелије са кога се преко 120.000 становника снабдева здравом пијаћом водом, ЈКП „Водовод-Крушевац“ је током викенда 30. и 31.01.2021.године спровео активности на спречавању даљег ширења чврстог комуналног отпада, уз велику помоћ и дугогодишњу сарадњу са Одељењем за Ванредне ситуације Градске Управе Града Крушевца и Рибочуварском службом из Крушевца.

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти