h-01.png

Студијска посета Постројењу за прикупљање и пречишћавање отпадних вода

У организацији консултантских кућа „JBG GAUFF Ingenieuere“ и „JBG GAUFF Ingenieuere“ дана 30.10.2019. извршена је посета Постројењу за пречишћавање отпадних вода града Крушевца. У посети су били представници 18 водовода из Србије, чију сарадњу очекује немачка развојна KfW банка.

Са активностима на изградњи Постројења и технолошког процеса обраде отпадних вода, представнике водоводних организација, упознали су генерални директор ЈКП „Водовод- Крушевац“ Владимир Милосављевић са колегама.

Исказано је велико интересовање представника водоводних организација за технолошки процес који је примењен на Постројењу, а који се огледа у уштеди електричне енергије за рад Постројења и коришћење канализационог муља као ресурса.

 

20191030 100038   20191030 100530
     
20191030 101256   20191030 101627
     
20191030 102701   20191030 102952
     
20191030 103032   20191030 103520
     
20191030 103607   20191030 103720

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти