h-05.png

Информације од јавног значаја

Програм пословања за 2014. годину

Извештај ревизора за 2013. годину 

Извештај о пословању за 2013. годину

Програм пословања за 2015. годину.

Извештај о пословању за 2014. годину

Програм пословања за 2016. годину.

Извештај о пословању за 2015. годину

Програм пословања за 2017. годину.

Извештај о пословању за 2016. годину

Програм пословања за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020.ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.ГОДИНУ

План јавних набавки 2022

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022.ГОДИНУ

Колективни уговор потписан 2021. године

ИЗМЕЊЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ

ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти