h-01.png

ОБИЛАЗАК ГАРСКОГ ПОТОКА

У присуству Градоначелнице града Крушевца Јасмине Палуровић, заменице градоначелника града Крушевца Весне Лазаревић, Председника Скупштине града Крушевца Живојина Милорадовића и директора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимира Милосављевића са сарадницима посећена је једна од уређених локација на Гарском потоку.

Како су радови на регулацији Гарског потока успешно завршени, Градоначелница града Крушевца Јасмина Палуровић је истакла важност овог комуналног пројекта и уређења градске површине, којим је решен дугогодишњи проблем канализације у овом делу града.

garski 1704   garski 1704 2

Како би несметано функционисало будуће Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, претходили су радови на изградњи групе колектора и канализационе мреже која је изграђена како у градском тако и у сеоском подручју. Због комплексности пројекта радови на колекторској мрежи били су подељени у две групе – ЛОТ 1 и ЛОТ 2.

Радови на првој групи колектора почели су 2015.године и обухватали су изградњу колекторске мреже у дужини од 10 км са 7 независних колектора, од чега је најзначајније комплетно изграђена и регулација атмосферске канализације у насељу Багдала 3, као и ревитализација фекалне канализације у Улици Краља Александра Ујединитеља. Укупна вредност ових радова је износила 1.100.000 евра.

garski 1704 3   garski 1704 4

Након ових радова отпочело се са значајнијом фазом илити ЛОТ-ом 2 и то у јануару 2017.године. Вредност ових радова је износила око 6.800.000 евра и урађено је више од 40 км канализационе и колекторске мреже. Комплетно је урађена канализациона мрежа у 4 сеоска насеља и то у Великом Головоду, Модрици, Липовцу и Пакашници. Такође, урађена је и атмосферска канализација на Новом гробљу у Улици Тимочке буне и комплетна регулација Гарског потока у дужини од 1,5 км.

Након завршетка свих ових радова коначно су се стекли услови уз помоћ којих ће будуће Постројење за прикупљање и пречишћавање отпадних вода неометано функционисати – истакао је директор предузећа Владимир Милосављевић.

garski 1704 5   garski 1704 6

За сада, радови на изградњи овог значајног Постројења теку планираном динамиком, а завршетак изградње се очекује у октобру текуће године. Реализацијом ове инвестиције, тј. изградњом Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода Крушевац ће бити сврстан у ред најмодернијих европских градова у области регулације, односно прикупљања и пречишћавања отпадних вода.

У току ове године планиран је наставак изградње колекторске мреже и то: изградња фекалне канализације у насељеном месту Кобиље, изградња фекалне канализације преко моста на Западној Морави за насељено место Јасика, изградња фекалне канализације у насељим местима Липовац, Пакашница и Дедина, затим, реконструкција фекалне канализације на кружном току у Улици Хајдук Вељковој и у Улици Луке Ивановића, као и реконструкција пумпне станице у Пањевцу.

garski 1704 7   garski 1704 1

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs