h-03.png

НАБАВКА НОВОГ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА КАО ИСКОРАК У УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Аплицирајући на Конкурсу за доделу бесповратних средстава за избор пројеката из области унапређења заштите животне средине Градске управе Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“ набавило је специјално возило за одржавање канализационе мреже.

Реч је о Пројекту под називом „Унапређење животне средине у I и II санитарној зони заштите акумулације Ћелије кроз одржавање канализационог система“, којим је предвиђена набавка специјалног комуналног возила за пробијање канализације и усисавање канализационог муља. Ово је један од многих пројеката које Градска управа Града Крушевца успешно реализује, не само са ЈКП „Водовод-Крушевац“, него и са Комуналним предузећем – истакла је помоћница градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику Оливера Дреновац.

За набавку овог специјалног возила, чија је укупна вредност 11.660.000 динара без ПДВ-а, фонд за заштиту животне средине Града Крушевца је обезбедио 5.000.000 динара, а остатак ЈКП „Водовод-Крушевац“ из сопствених средстава.

vozni park 7   vozni park 3

 

vozni park 1   vozni park 2

Како смо препознали потребу за уређењем и заштитом простора на начелима одрживог развоја природних ресурса, сматрамо да је овај пројекат приоритет за наше подручје. Пројекат представља почетак активности који улазе у програм редовних мера на очувању акумулације Ћелије као дефинисаног изворишта за водоснабдевање Расинског округа – истакао директор Владимир Милосављевић.

Предвиђене активности су од пресудног значаја за одрживост акумулације као изворишта сирове воде која се прерађује у воду за пиће. Возило је намењено за хигијенско, безбедно чишћење канализације пречника до 500 мм. Опрема омогућава усисавање и транспорт течног муљног отпада, чишћење сливника, чишћење септичких и осочних јама, као и хидро-динамичко чишћење канализационог система са млазницама високог притиска. Предвиђено је да може да обавља две функције појединачно и истовремено: пречишћавање канализације водном пумпом високог притиска, као и сакупљање муљевитог садржаја усисавањем вакуум пумпама.

По извршеним радним операцијама безбедно транспортује усисани муљ на жељену дестинацију. Резервоар израђен од квалитетног челичног има је подељен на две коморе и то на комору за чисту воду запремине 2500 литара у предњем делу и коморе за муљ запремине 1500 литара у задњем делу. У унутрашњем одељку за муљ постављене су млазнице за прање резевоара. Сврха овог специјалног возила је безбедан транспорт усисаног муљног садржаја до безбедног еколошког збрињавања. Његова ефикасност и поузданост проверена је у многим комуналним предузећима која су била у могућности да набаве ово специјално возило.

vozni park 6   vozni park 4
     

Ново возило је наменски планирано за шири реон града у којима је канализација изграђена у релативно тесним улицама, па је било отежано адекватно одржавање. Овим се добија могућност отпушавања и редовног чишћења са усисавањем канализационог муља у таквим улицама.

Поред овог новог специјалног возила ЈКП „Водовод-Крушевац“ поседује још 3 специјална возила од којих су 2 само за отпушавање канализације, а треће је комбиновано које има и могућност усисавања канализационог муља и безбедног збрињавања. Оно је већих габарита и капацитета и првенствено намењено за канализационе линије већих пречника.

ЈКП „Водовод-Крушевац“ већ дуже време има потребу за обновом возила старих више од 18 година. Ово је била захтевна инвестициона година, јер је поред куповине овог специјалног возила обновљен и остатак возног парка. У куповину нових возила и опрему уложено је око 500.000 евра из сопствених средстава ЈКП „Водовод-Крушевац“, кредитима KFW банке, као и из Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Крушевца. До сада је обновљено 12 путничких возила, 2 камиона – путара, 1 комби, 1 специјално возило, 1 кипер камион и 1 скип.

 

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs