h-01.png

ОБИЛАЗАК ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ВЕЛИКОМ ГОЛОВОДУ

Директор ЈКП „Водовод-Крушевац“ Владимир Милосављевић, обишао је завршне радове на изградњи канализационе мреже у Великом Головоду.

У оквиру изградње друге групе колектора ЛОТ 2 завршава се и изградња канализационе мреже у поменутом насељу. Завршетком радова на овој деоници комплетно ће бити завршена предвиђена канализациона мрежа у дужини од 27 километара у насељеним местима Велико Головоде, Модрица, Липовац и Пакашница. Радове изводи „Телекомуникација Блаце“.

V golovode 2311 1   V golovode 2311 3
V golovode 2311 4   V golovode 2311 6

Паралелно са овим радовима изводе се радови на изградњи колекторске мреже у дужини од 13 метара, која је била предвиђена уговором, од чега се 1.500 метара односи на регулацију Гарског потока. Тренутно се изводе радови на две локације и то изградња Читлучког колектора и Колектора Ц, који се наставља на Колектор А. Овај колектор је од изузетног значаја, јер директно улази у будуће Постројење за пречишћавање отпадних вода. Рок за завршетак ових радова је децембар 2019.године, а од изградње колектора у наредној години остаје заавршетак изградње Колектора Б, који се простире од Гагловске реке до улива у Колектор А у дужини од 1.200 метара. Завршетком изградње Колектора Б комплетно ће се реализовати потписани уговор за ревитализацију и изградњу колектора и канализационе мреже у вредности од 6.500.000 евра – рекао је директор Милосављевић.

Радови су протекли у предвиђеном року и планираном динамиком. Планови за 2019. годину односе се на изградњу канализационе мреже у још три сеоска насеља, а што се тиче изградње самог Постројења за пречишћавање отпадних вода радови су започети ове године и трајаће до краја наредне.

V golovode 2311 2   V golovode 2311 7
V golovode 2311 8   V golovode 2311 5

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs