h-03.png

У ТОКУ: РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЛОТ 2 НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА

Већ више од месец дана протиче од почетка грађевинске сезоне, а ЈКП „Водовод-Крушевац“ наставља са радовима на изградњи друге групе колектора.

Због потребе изградње канализационе мреже у насељеном месту Модрица од 04.05.2018.године измењен је режим саобраћаја из правца Крушевца ка Јастрепцу, у временском интервалу од 07.30 до 19.00 часова. Радови се изводе на десној траси гледајући из правца града, док се левом сукцесивно одвија саобраћај. До сада је изграђено око 92% канализацоне мреже од укупне дужине која износи око 11км, полагањем цеви пречника ДН 200 и 250мм. Извођач радова је „Телекомуникација Блаце“.

modrica 0905 1   modrica 0905 5
modrica 0905 3   modrica 0905 2

Такође одвијају се и радови на изградњи канализационе мреже и у насељеним местима Пакашница и Велико Головоде, као и радови на изградњи Лазаричког колектора.

lazaricki 0905 1   lazaricki 0905 2
pakasnica 0905 1   pakasnica 0905 2

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs