h-06.png

У ТОКУ: РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ КОЛЕКТОРА „Б“ У ОКВИРУ ЛОТ-А 2

HvУ оквиру друге групе колектора (ЛОТ 2) од 16.04.2018. отпочети су радови у Паруновцу на изградњи колектора „Б“, који се пружа од Гагловске реке до улива у колектор А у Крушевцу.

Тренутно се изводе радови на прекопавању пута на локацији Крушевац – Ниш, код Паруновачког моста, у дужини око 40 метара. Врши се монтажа шахти и изградња цевовода, полагањем цеви пречника 400 и 600 мм.

Због потребе радова привремено је измењен саобраћај:

- у зони извођења радова десном коловозном траком гледано из Крушевца и

- у зони извођења радова левом коловозном траком гледано из Крушевца,

За време привремене забране двосмеран саобраћај одвија се слободном коловозном траком. Радови теку планираном динамиком. Извођач радова је „Телекомуникација Блаце“.

kol b2    kol b1 
kol b3    kol b5 

 

kol b6 ...

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs