h-04.png

МОДЕРНИЈА ВОЗИЛА ЗА ЕФИКАСНИЈИ РАД ЈКП „ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“

Улагањем сопствених средстава, за ефикаснији рад на терену ЈКП „Водовод-Крушевац“ набавио је нова возила намењена за одржавање водоводне и канализационе мреже.

ЈКП „Водовод-Крушевац“ спровео је поступак јавне набавке и том приликом извршена је набавка три возила марке Fiat doblo pick-up.

Средства уложена у обнову возног парка су значајна за развој делатности којом се предузеће бави. Осавремењивање возног парка је веома важно, јер ЈКП „Водовод-Крушевац“ има битну улогу у одржавању водоводне и канализационе мреже, резервоара и црпних станица на целој територији општине Крушевац. Ширењем водоводне и канализационе мреже и обим посла се знатно шири, тако да ће набавка ових возила задовољити повећан интезитет одржавања свих локација, а то значи да је аутоматски квалитет услуге бољи и да су радницима услови на терену знатно олакшани.

fiat doblo 7   fiat doblo 8
fiat doblo 9   fiat doblo 10

Ради бољег стратешког маркетинга и обавештавања јавности o пројектима које ЈКП “Водовод-Крушевац” успешно спроводи, на новим возилима једнобојним апликацијама приказане су три области значајне за развој и функционисање предузећа.

На првом возилу приказане су контуре језера Ћелије змајоликог облика, на другом је представљена шема будућег Постројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, док је трећи обележен знаком „60 година постојања водовода“ са великом капи воде у којој се налазе имена свих насељених места на територији општине Крушевац, укључујући и сам Град, у којима је изграђена водоводна мрежа.

fiat doblo 1 fiat doblo 2 fiat doblo 3
fiat doblo 4 fiat doblo 5 fiat doblo 6

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs