h-04.png

ДИРЕКТОР ЈКП „ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ ВЛАДИМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ УЖИВО ЗА РТС 1

Протекле недеље, 7. априла, под покровитељством ЈКП "Водовод - Крушевац" у сарадњи са Општином Брус, Месном заједницом Златаре и партнерима из Крушевца, Бруса, Блаца и Прокупља, спроведена је највећа акција чишћења језера Ћелије. У овој акцији учествовало је преко 200 волонтера, а сакупљено је више од 1.700 џакова смећа с обале и окна језера Ћелије. Директор ЈКП "Водовод - Крушевац", Владимир Милосављевић, изразио је подршку акцији уживо на РТС 1, 9. априла 2024. године.

Direktor RTS 1 uzivo 3

Ова иницијатива има кључну улогу у очувању језера Ћелије, најважнијег водног ресурса који снабдева преко 150.000 становника Града Крушевца, општина Александровац, Ћићевац и дела Трстеника здравом пијаћом водом. ЈКП "Водовод - Крушевац" и Град Крушевац преузимају значајну одговорност за очување и функционалност овог ресурса.

Потписивањем Међуопштинског споразума између Града Крушевца и општина Брус и Блаце успостављена је сарадња која омогућава изградњу два мања постројења за пречишћавање отпадних вода дуж притока које долазе у језеро. Ова постројења ће бити изграђена на реци Блаташници из правца Блаца и реци Расини из правца Бруса. Овај корак трајно ће решити проблем загађења језера Ћелије са стране конгломерата Бруса и Блаца. У плану је изградња два мини постројења за 10.500 еквивалентних становника, чији се пројекат финансира из ИПА фондова у вредности од преко 11 милиона евра.

Поред изградње постројења, ревитализација атмосферске и фекалне канализационе мреже игра кључну улогу. У општини Блаце биће изграђена нова канализациона мрежа дужине 9км, док ће у општини Брус бити реконструисано и изграђено преко 16 км мреже. Овим планом свим селима низводно од ушћа ка језеру створиће се могућност прикључења на нову колекторску и канализациону мрежу.

Очекује се да ће радови на постројењу у Блацу бити завршени крајем 2024. године, а постројење ће почети с радом 2025. године. У Брусу се планира завршетак радова до краја 2025. године. Изградња ових постројења има вишеструки и немерљив значај за заштиту животне средине, смањење загађења притока Расине и Блаташнице, као и за очување језера Ћелије. Овим пројектом ће се спречити неконтролисано испуштање отпадних вода, уз прикупљање, усмеравање и пречишћавање свих отпадних вода из Бруса и Блаца, што ће створити боље услове за чисту воду у језеру Ћелије.

Direktor RTS 1 uzivo 1   Direktor RTS 1 uzivo 2

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти