h-05.png

МИНИСТАРСТВО ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И “TAIEX” ЕКСПЕРТИ ПОСЕТИЛИ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У КРУШЕВЦУ

У организацији Министарства за заштиту животне средине и Инструмента Европске комисије за техничку помоћ и размену информација (TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange Instrument), немачки експерти из области пречишћавања отпадних вода су дана 29. јуна 2023. године, посетили Постројење за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу.

MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 1   MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 2
MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 3   MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 4

Ова посета је од велике важности за град Крушевац, јер Постројење за пречишћавање отпадних вода представља пример добре праксе у области заштите животне средине. Ради подсећања, вредност пројекта изградње овог Постројења, укључујући изградњу колекторске мреже дуге преко 63 километра, износи 23.846.000 евра. Ова инвестиција представља један од највећих и најзначајнијих капиталних пројеката у Расинском округу, а само Постројење се простире на површини од 5.1 хектара, на локацији северно од Западне магистрале, између аутопута Појате-Прељина и одбрамбеног насипа Западне Мораве.

MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 5 MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 6 MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 7

Ова посета TAIEX експерта има за циљ размену знања и искуства у области пречишћавања отпадних вода. Гости из Немачке су имали прилику да се упознају са инфраструктуром постројења и процесима који се одвијају у свакој од линија.

Постројење је изграђено са капацитетом за 90.000 еквивалентних становника, а капацитет протока сирове отпадне воде износи 526 литара у секунди и састоји се од укупно 41 објекта, који су подељени у три фазе/линије: линија воде, линија муља и линија биогаса. Линија воде обухвата механички третман који се састоји од грубих и финих решетки, аерисаног песколова са мастоловом, примарног таложника, биоаерацијског базена и финалног таложника. Линија муља обухвата пумпу за реирцулацију (поврат) муља и одвођење вишка муља, анаеробну дигестију, обезводњавање муља и соларно сушење муља. Линија биогаса обухвата производњу, пречишћавање и складиштење биогаса.

Након обиласка Постројења, посетиоци су одржали презентације у сали управне зграде Постројења, где су поделили своја запажања и дискутовали о детаљима процеса пречишћавања отпадних вода.

MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 8 MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 9 MZZS I TAIEX EKSPERTI PPOV U KRUŠEVCU 10

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs 

Електронски информатор о раду органа јавне власти