h-06.png

МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА БРЖИ И ЕФИКАСНИЈИ РАД

ЈКП „Водовод-Крушевац“ је данас 16.априла био домаћин компаније „Инфософт“ из Београда, које је одржало презентацију из области пројектовања и имплементације информационих система.

У последњих пет година ЈКП „Водовод-Крушевац“ доста средстава улаже у осавремењавање постојећег система и то у обнављање машина, возила, алата, водомера прилагођеним за даљинско очитавање, ГИЗ система, а све у циљу побољшања квалитета услуга и комуникације са корисницима услуга предузећа.

Од 2016. године када се на систем водоснабдевања језера Ћелије прикључила општина Ћићевац, створили су се и технички услови да се прикључи и општина Варварин. Интензивно ширење мреже ка сеоским насељима на територији града Крушевца, као и постојећих корисника у Крушевцу, Александровцу и Трстенику, учинили су да ЈКП „Водовод-Крушевац“ постане регионални водовод у овом делу Србије.

Поред ширења и побољшања водоводног система како у граду тако и на сеоском подручју и у другим општинама Расинског округа, активно се улаже и у канализациони, као и у прераду отпадних вода. ЈКП „Водовод-Крушевац“ може да се похвали импозантним резултатима који се огледају најпре у томе што дужина водоводне мреже прелази преко 850 километара, а канализациона 350, као бројем корисника који расте из дана у дан, али и новим Постројењем за пречишћавање отпадних вода.

Константан развој и раст захтева улагања у постојећи информациони систем имплементацијом модернијег, који на једноставан, поуздан и интегрисан начин даје релевантне пословне информације, без којих један велики колектив као што је ЈКП „Водовод-Крушевац“ у дигиталном времену не би могао да функционише.

Модернизација пословног информационог система представља стандардизацију и реинжењеринг процеса предузећа, односно прелазак на нови начин рада. Нови информациони систем препознат је као модел бољег и ефикаснијег пословања у самом колективу, пружању услуга корисника предузећа, као и знатне уштеде у софтверским програмима.

Посматрано у ширем контексту, пословна комуникација и информациони систем у Водоводу се манифестовала и кроз предан рад и благовремено извршавање радних обавеза, те кроз стручно усавршавање и напредовање, што ће у будућности и даље чинити у свим својим секторима.

Preentacija inf.sistema 3 Preentacija inf.sistema 4 Preentacija inf.sistema 2

Пратите нас

Facebook

Instagram

Youtube

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: vodovodks@ptt.rs