h-04.png

Одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ подразумева развој управљања овим водним добром на начин да се потребе садашњих генерација за водом одвија тако да се не угрожава могућност будућих генерација да и оне задовоље своје потребе. Да би смо у томе успели, засновали смо коришћење вода са ове акумулације на дугорочној заштити расположивог водоизворишта по количини и по квалитету.

Основни принцип на коме се заснива одрживи развој акумулације ,,Ћелије“ су у основи процеси који неће нарушити природни ток воде, њену повезаност и међузависност са приобалним екосистемом река које се уливају у акумулацију као и процеси који се одвијају на самој обали акумулације. Јединство водног простора, као принцип одрживог развоја, подразумева да вода не познаје административне границе... и да се за постизање економских и социјалних ефеката општина на сливу акумулације морају спроводити координисане акције свих чиниоца сливног подручја. Непожељни процеси могу се предвидети, превентивним мерама спречити или ублажити и тиме обезбедити дуготрајно и одрживо коришћење акумулације. ЈКП ,,Водовод Крушевац“ као друштвено одговорно предузеће пружа максималну подршку грађанима да се упознају са резултатима мониторинга над квалитетом воде у језеру , али и са резултатима квалитета воде коју грађани користе за своје потребе. Едукативним радионицама, акцијама чишћења пристиглог отпада на обали акумулације ЈКП ,, Водовод Крушевац“ покушава да мења свест грађана и млађим генерацијама пружи обуку у одрживом односу према овом општем добру.

Правни основ за одрживи развој акумулације је садржан у Елаборату о зонама санитарне заштите изворишта водоснадбевања акумулације ,,Ћелије“ и Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације ,,Ћелије“. Правна акта је усвојила Влада Републике Србије пошто је брана и акумулација ,,Ћелије“ власништво државе, а управљање је поверено Јавном водопривредном предузећу ,,Србија воде“.

СПАCАВАЊЕ РАЊЕНОГ МУЖЈАКА КОПЦА - Accipiter nisus L

Око 17 сати 13. децембра ове године, у Фабрици воде Мајдево сменовођа Зоран Антић и електричар Зоран Милановић нашли су рањеног мужјака копца, Accipiter nisus L.

Теренска настава Шумарског факултета

Данас су у оквиру теренске наставе студенти Шумарског факултета смера Еколошкиинжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, посетили акумулацију Ћелије и Фабрику за прераду воде у Мајдеву.

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА У ОШ ЈОВАН ПОПОВИЋ

У основној школи Јован Поповић, дана 09.12.2016. године, одржане су едукативне презентације.

ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА НОВОПОЛОЦКА У ФАБРИЦИ ВОДЕ У МАЈДЕВУ

Поводом дана ослобођења Крушевца у Другом светском рату, 14. октобра делегација Града Крушевца је одала почаст свим ослободиоцима полагањем венаца на споменике косовским јунацима, ратницима од 1912, – 1918. на Тргу фонтана, на споменике руским војницима на Расини и у Лазарици.

Најава едукативних радионица „Значај очувања водних ресурса“ и „Вода у природи“

Дана 08.12.2016.године у јутарњем програму Радио Телевизије Крушевац Ана Бербаков из службе информисања ЈКП „Водовод-Крушевац“ најавила је предстојеће едукативне радионице о води намењене ђацима основних школа.

ВОДОВОД – КРУШЕВАЦ УЗЕО УЧЕШЋЕ НА 40. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ „112 ЕХРО“

На позив организатора сајма Управе за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, 11. октобра „Водовод-Крушевац“ је узео учешће на 40. међународном сајму „112 ЕХРО“.

Информације

Телефон: 037 415-301
Факс: 037 415-314

Адреса: Душанова 46,
37000 Крушевац

E-mail: info@vodovodks.co.rs